PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een vena-mesentericatrombose met darminfarct: eerste presentatie van cirrose bij niet-alcoholische steatohepatitis (NASH)
Author(s): BENHALIMA K, JANSSEN A, LAMBRECHT G, DEBOEVER G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 2   Date: 2006   
Pages: 157-161
DOI: 10.2143/TVG.62.2.5002378

Abstract :
Niet-alcoholische steatohepatitis (NASH) vormt samen met andere vormen van niet-alcoholische leversteatose een groep chronische leverziekten met toenemende prevalentie en levergerelateerde morbiditeit. De diagnose van NASH wordt gesteld aan de hand van histopathologische bevindingen passend bij een steatohepatitis in afwezigheid van significante alcoholconsumptie.
NASH is voornamelijk geassocieerd met het metabool syndroom, met obesitas, diabetes, hyperlipidemie en insulineresistentie als belangrijkste componenten.
Hoewel NASH meestal een benigne aandoening is met een indolent verloop, is progressie tot portale hypertensie, cirrose en leverfalen mogelijk.
Wij beschrijven de ziektegeschiedenis van een 67-jarige man bij wie de diagnose van een NASH-gerelateerde cirrose gesteld werd naar aanleiding van een darminfarct op een v.-mesentericatrombose.

A mesenteric venous thrombosis with intestinal infarction: first presentation of a nonalcoholic steatohepatitis (NASH) related cirrhosis
Nonalcoholic fatty liver disease represents a spectrum of conditions from fatty liver to steatohepatitis. It is an increasingly recognized cause of liver-related morbidity and mortality. Nonalcoholic steatohepatitis (NASH) is diagnosed histopathologically by steatosis, hepatocellular injury and fibrosis in patients, who do not consume significant amounts of alcohol.
NASH is often associated with the compounds of the metabolic syndrome, such as insuline resistance, dyslipidemia, hypertension and a visceral distribution of fat tissue.
Usually NASH has an indolent course but occasionally patients develop portal hypertension, cirrhosis and hepatic failure.
We describe a 67-year-old patient with an intestinal infarction on a mesenteric venous thrombosis as the first presentation of a NASH-related cirrhosis.

download article
18.206.13.39.