PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Levertransplantatie via levende donatie bij volwassenen: een literatuuroverzicht
Author(s): GOEGEBUER A, PIRENNE J, AERTS R, NEVENS F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 5   Date: 2006   
Pages: 368-374
DOI: 10.2143/TVG.62.5.5002412

Abstract :
Levertransplantatie is de levensreddende behandeling voor onomkeerbaar leverfalen. Door de exponentiële toename van transplantatiekandidaten is er de laatste jaren een toegenomen tekort aan kadaverlevers opgetreden. Een alternatief is levende donatie. Aangezien bij een dergelijke ingreep kleinere levervolumes worden gebruikt, zijn de beste kandidaat-receptoren de patiënten die nog een goede leversynthesecapaciteit hebben, zoals patiënten met cirrose verwikkeld met een hepatocellulair carcinoom.
De huidige overleving op korte termijn voor levertransplantatie door middel van levende donatie is vergelijkbaar met deze van kadaverlevers. Bij de ingreep treden bij de acceptor echter meer biliaire en vasculaire verwikkelingen op. De voornaamste zorg blijft het risico van morbiditeit van de gezonde donor met een gerapporteerd mortaliteitsrisico van 0,5%.

Livertransplantation and living related donation: a review of the literature
Liver transplantation is the lifesaving treatment of end-stage liver disease. There has been an increasing shortage of cadaveric grafts due to the increase of transplantation candidates. One alternative is adult-to-adult living donor liver transplantation. The most appropiate candidate-recipients are the patients with a good liver synthesis capacity, e.g. patients with cirrosis complicated with hepatocellular carcinoma.
The actual short-term survival for living donor liver transplantation is similar to cadaveric liver transplantation. There occur, however, more biliary and vascular complications in the recipient. The primary concern remains the risk of morbidity of the healthy donor with a reported mortality risk of 0.5%.

download article
18.206.13.39.