PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een jonge man met dyspepsie en icterus
Author(s): MISPELAERE B, FERRANTE M, AERTS R, OP DE BEECK K, VANBECKEVOORT D, LIBBRECHT L, ROSKAMS T, VAN STEENBERGEN W, VERSLYPE C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 5   Date: 2006   
Pages: 390-398
DOI: 10.2143/TVG.62.5.5002416

Abstract :
Bij een 20-jarige man met dyspepsieklachten en icterus wordt de diagnose van alveolaire echinokokkose gesteld. Dit is een zeldzame parasitaire infectie, veroorzaakt door larven van de Echinococcus multilocularis. Na ingestie van de larven ontwikkelt de volwassen worm zich in de dunne darm van zijn gastheer. De parasiet vervolledigt zijn levenscyclus via intermediaire en definitieve gastheren. De mens wordt accidenteel besmet via intermediaire gastheren zoals vossen, honden en katten.
Een E. multilocularis-infectie veroorzaakt traaggroeiende cystische massa’s met tumorachtige aantasting van verschillende organen. Meestal is de lever aangetast. De symptomen kunnen zeer aspecifiek zijn en ontwikkelen zich meestal laattijdig door compressie uitgeoefend door de cystische massa’s. Specifieke radiologische tekens op CT en/of MRI kunnen een belangrijke bijdrage leveren tot het stellen van de juiste diagnose. Bijkomende serologische tests zijn beschikbaar die niet alleen zinvol zijn bij diagnose, maar ook een rol spelen in de follow-up.
Onbehandeld is de afloop van alveolaire echinokokkose slecht. Resectie van het aangetaste weefsel lijkt de beste behandeling. Indien resectie onmogelijk blijkt, is het opstarten van een therapie met benzimidazolen gedurende weken, maanden of zelf jaren aangewezen. Bij belangrijke leverdestructie kan levertransplantatie worden overwogen.

A case of alveolar echinococcosis
We describe the case of a 20-year-old male patient with dyspepsia and jaundice in whom alveolar echinococcocis was diagnosed. Alveolar echinococcosis is caused by a rare Echinococcus multilocularis infection. The larvae of this parasite are ingested and develop in the small intestine of the host. The parasite completes its life cycle through intermediate and definitive hosts. Humans are usually infected through contact with intermediate hosts as foxes, dogs and domestic cats.
Echinococcus multilocularis infection causes a slowly progressive cystic, tumor-like destruction of several organs. The liver is most frequently affected. Clinical symptoms develop late due to compression of these cystic masses and are very aspecific. Specific radiological signs on CT and/or MRI may contribute to the diagnosis. Serology is of value in diagnosis and follow up.
Untreated alveolar echinococcosis has a poor outcome. The pathologic tissues are preferably resected. If resection is not possible, medical treatment with benzimidazoles during several weeks, months or even years has proven to be efficient. In case of important liver destruction liver transplantation is an option.

download article
34.226.234.20.