PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Fragiele-X-premutatie als oorzaak van tremor en ataxieklachten
Author(s): PREVAES S, VAN ESCH H, RAETS I
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 6   Date: 2006   
Pages: 427-434
DOI: 10.2143/TVG.62.6.5002421

Abstract :
Het fragiele-X-syndroom is de meest voorkomende genetische oorzaak van psychomotorische retardatie bij kinderen en wordt veroorzaakt door een volledige mutatie in het fragiele-X-mentale retardatie(FMR1)-gen. Recentelijk werd echter aangetoond dat naast dragers van de volledige fragiele-X-mutatie ook de dragers van de fragiele-X-premutatie zich kunnen presenteren met een bepaald ziektebeeld. In deze bijdrage bespreken we het recent beschreven fragiele-X-geassocieerd tremor/ataxie-syndroom (FXTAS).
Dit ziektebeeld kenmerkt zich klinisch door een progressieve intentionele tremor en/of gangataxie op oudere leeftijd, door symmetrische hyperintensiteit van de middelste cerebellaire pedunkels op Tc-gewogen MRI van de hersenen, en microscopisch door typische neuronale en astrocytaire intranucleaire inclusies.
Het optreden van FXTAS bij dragers van de premutatie en niet bij patiënten met de volledige mutatie, kan mogelijk verklaard worden op basis van het toxisch-mRNA-“gain-of-function”-model. Pathologische veranderingen zouden optreden ten gevolge van het toxische effect van het verhoogd aantal CGG-herhalingen in het mRNA van het FMR1-gen.

Two men older than 50 years, presenting with tremor, ataxia and cognitive decline
Fragile X syndrome is the most commonly inherited form of mental retardation and is caused by a complete mutation in the Fragile X Mental Retardation-1 (FMR1) gene. Carriers of fragile X pre-mutation are often regarded as clinically uninvolved.
Still, a newly identified neurodegenerative disorder, appears to specifically affect some older premutation carriers, generally grandfathers of children with fragile X sydrome. This disorder has been named the “Fragile X-associated Tremor/ Ataxia Syndrome” (FXTAS). It is characterized clinically by a progressive intention tremor, cerebellar ataxia and cognitive decline, neuroradiologically by the characteristic hyperintensities of the deep cerebellar white matter and middle cerebellar peduncles on T2-weighted MR brain imaging, and microscopically by typical eosinophilic, intranuclear inclusions in neurons and astrocytes throughout the brain. Premutation carriers generally have elevated FMR1 mRNA levels, suggesting that FXTAS could result from a toxic function gain of the FMR1 mRNA.

download article
54.162.151.77.