PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het hepatocellulair carcinoom
Author(s): VERSLYPE C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 6   Date: 2006   
Pages: 496-501
DOI: 10.2143/TVG.62.6.5002433

Abstract :
Het hepatocellulair carcinoom (HCC) is de vijfde meest voorkomende kanker wereldwijd. We verwachten de volgende jaren in Vlaanderen een gevoelige toename van de incidentie door de hepatitis C-epidemie. Wat HCC vrij uniek maakt in de oncologie, is de associatie met chronisch leverlijden (en vooral cirrose in 80%). Door preventie (bv. HBV-vaccinatie) of behandeling van leverlijden in een vroegtijdig stadium, kan HCC voorkomen worden.
De aanwezigheid op beeldvorming van een hypervasculair letsel in een cirrotische lever is uitermate verdacht voor een HCC en een biopsie is niet steeds noodzakelijk om de diagnose te stellen. De meeste patiënten hebben bij diagnose een gevorderde tumor en komen niet in aanmerking voor een in opzet curatieve behandeling met levertransplantatie, heelkundige resectie of lokale ablatietechnieken. Systeemtherapie met de klassieke chemotherapeutica is minimaal effectief en te toxisch. Een selecte groep van patiënten kan in aanmerking komen voor transarteriële chemo-embolisatie. Het komt er vooral op aan om – naast preventie – deze tumoren in een vroegtijdig stadium te ontdekken. Dit kan door een zesmaandelijkse echografie van de lever door een ervaren arts.

Hepatocellular carcinoma
Hepatocellular carcinoma (HCC) is the fifth most common solid tumor worldwide. Although lesss common in the Western world, HCC is expected to increase in incidence over the next two decades because of the prevalence of hepatitis C virus infection. HCC is a unique cancer due to its association with chronic liver disease and cirrhosis in 80% of patients. The risk for HCC may be very high due to the presence of several risk factors (e.g. alcohol use, HCV or HBV infection, haemochromatosis, non-alcoholic fatty liver disease). HCC may be prevented by HBV vaccination or treatment of chronic liver disease at an early stage.
Carcinogenesis is a slowly evolving process and a preneoplasia-dysplasia-carcinoma sequence has been suggested. The cell of origin can be either a mature hepatocyte or a progenitor cell.
The presence of a hypervascular mass on imaging in a cirrhotic liver is suggestive of an HCC and a liver biopsy is not always necessary. A majority of patients presents with advanced disease and are not candidates for liver transplantation, surgical resection or local ablation. Treatment is often complicated by underlying liver cirrhosis and hepatic dysfunction. Systemic treatments are minimally effective, can have significant toxicity, and have not been shown to improve patient survival. A selected group of patients may be candidates for transarterial chemoembolization. The prevention and detection of HCC at an early stage is of paramount importance. The latter can be achieved by a six-monthly ultrasound of the liver by an experienced physician.

download article
35.175.200.4.