PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Diabetes bij de hoogbejaarde: richtlijnen voor glykemiecontrole en behandeling
Author(s): JANSSENS W, PETROVIC M, VAN DEN NOORTGATE N, VELGHE A, MICHIELSEN W
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 8   Date: 2006   
Pages: 610-616
DOI: 10.2143/TVG.62.8.5002448

Abstract :
Diabetes mellitus type 2 (DM2) is een vaak voorkomende aandoening in de (hoog)bejaarde populatie. Vaak is het een eerder toevallige vondst wegens de soms asymptomatische of aspecifieke presentatie. De behandeling van DM2 bij de hoogbejaarde verloopt stapsgewijs, waarbij vooreerst gepoogd wordt de patiënt te behandelen met hygiënische maatregelen. Pas als op deze manier de glykemie onvoldoende onder controle kan worden gebracht, wordt overgeschakeld op orale antidiabetica. Hierbij wordt gestart met monotherapie, alvorens eventueel over te schakelen op bitherapie. Bij moeilijk te behandelen patiënten wordt uiteindelijk een combinatiebehandeling met insuline opgestart, of uitsluitend op insulinetherapie overgeschakeld.
Belangrijk is dat rekening gehouden wordt met het risico van een te strikte glykemiecontrole, wegens het gevaar voor hypoglykemie. Zodoende wordt bij “frail elderly” en bij bejaarden met een beperkte levensverwachting een streefcijfer voor HbA1c van 8 in plaats van 7% als aanvaardbaar beschouwd.
Naast de medicamenteuze behandeling dient ook aandacht te worden besteed aan educatie, lichaamsbeweging en het nut van een niet te streng dieet.

Diabetes in the oldest-old: guidelines for glycaemic control and treatment
Diabetes is a frequent condition in the old and the oldest-old. Because of the asymptomatic or atypical presentation, it is often diagnosed by coincidence. Its treatment in the eldest-old is based on a step-to-step schedule. First, the patient is treated with diet and physical exercise; only in a second phase, when the afore-mentioned measures seem to be insufficient, oral medication is started: first in monotherapy, and next, if necessary, in bitherapy. Only in patients who are difficult to treat, insulin is started, either alone or in combination with OAD. It is important to consider the risk of an exessively rigourous glycaemic control, which could increase the risk of hypoglycaemia. For this reason a value for glycosilated hemoglobin of 8% instead of 7% can be accepted in frail elderly and in elderly with a limited life expectancy. Besides medical treatment, special attention should always be paid to education, physical training and the benefit of a not too rigourous diet.

download article
54.161.118.57.