PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: VWOG-Oncologieregistratie 1998-2002. Deel 2: CERVIXCARCINOOM
Author(s): DE SUTTER P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 11   Date: 2006   
Pages: 832-837
DOI: 10.2143/TVG.62.11.5002485

Abstract :
De Vlaamse Werkgroep Oncologische Gynaecologie (VWOG) registreerde 751 invasieve cervixcarcinomen in de periode 1998 tot 2002. Dit is ongeveer 44% van alle nieuwe diagnoses van cervixcarcinoom in Vlaanderen. Vergeleken met de wereldwijde registratie door de Fédération Internationale de Gynécologie et d’Obstétrique (FIGO) werden in Vlaanderen veel meer stadium-I-carcinomen gediagnosticeerd.
De behandeling van cervixcarcinoom verliep sterk gedecentraliseerd met een beperkte rekrutering in de meeste rapporterende centra. De behandelingsmodaliteiten bestonden overwegend uit primaire hysterectomie (66,7%), maar zijn technisch gediversifieerd. Ondanks de soms jonge leeftijd vonden fertiliteitsparende heelkundige technieken nog maar weinig toepassing in de vroege stadia. Er werd vrij liberaal gebruikgemaakt van adjuverende postoperatieve behandeling met radiotherapie of chemoradiatie.

Registration of cancer of the cervix in Flanders, Belgium
The “Vlaamse Werkgroep Oncologische Gynaecologie” (Flemish Working Party on Gynaecologic Oncology) registered 751 invasive cancers of the cervix from 1998 to 2002. They represented approximately 44% of all diagnoses of cervical cancer in Flanders, Belgium. Compared to the FIGO worldwide cervical cancer registration, there were more stage I cancers diagnosed in Flanders.
Treatment was decentralised in numerous centres with limited recruitment. Treatment modalities consisted mostly of primary surgery but were technically diversified. In young women a fertility-sparing treatment was not widely applied in the early stages. Postoperative radiation or chemoradiation was rather frequently resorted to.

download article
18.209.104.7.