PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: VWOG-Oncologieregistratie 1998-2002. Deel 4: corpuscarcinoom
Author(s): DE JONGE E, AMANT F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 62    Issue: 11   Date: 2006   
Pages: 845-852
DOI: 10.2143/TVG.62.11.5002487

Abstract :
Endometriumcarcinoom en sarcoom van de uterus vormen als groep de meest voorkomende pelviene maligniteit in Vlaanderen. Een bilan van de gegevens verzameld door de Vlaamse Werkgroep Oncologische Gynaecologie (VWOG) in de periode 1998-2002 betreffende de behandeling van 1 204 van deze patiënten is inzichtgevend, omdat er in het afgelopen decennium wereldwijd een belangrijke koersverandering genomen werd van klinische naar chirurgische stagering.
Deze gegevens tonen inderdaad een toenemende tendens tot lymfadenectomie, maar tegelijk wordt opgemerkt dat er zeker nog geen eensgezindheid bestaat over de behandeling.

Registration of cancer of the uterus in Flanders, Belgium
Uterine cancer including endometrial carcinoma and uterine sarcoma is the most common pelvic malignancy registered in Flanders, Belgium. A review of the data compiled by the “Vlaamse Werkgroep Oncologische Gynaecologie” (Flemish Working Party on Gynaecologic Oncology) between 1998 and 2002 concerning the treatment of 1204 patients is interesting, as an important shift was noted worldwide during the last decade from clinical staging towards surgical staging.
These data indeed revealed the tendency towards more lymphadenectomy, but indicated at the same time the lack of a uniform treatment of this disease.

download article
18.209.104.7.