PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Botverlies en risico op osteoporose bij anorexia nervosa
Author(s): CALLEWAERT F, BOONEN S, VANDERSCHUEREN D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 2-3   Date: 2007   
Pages: 76-80
DOI: 10.2143/TVG.63.02/03.2000015

Abstract :
Anorexia nervosa is een vaak voorkomende aandoening bij jonge vrouwen. Het is een typisch voorbeeld van een ziekte die secundair aanleiding kan geven tot ernstige osteoporose. Anorexie uit zich door een snel optredend onomkeerbaar en vaak uitgesproken botverlies. Zowel het corticale als trabeculaire bot wordt aangetast. Door een ontkoppeling tussen botformatie en botresorptie wordt meer bot verwijderd dan aangemaakt en ontstaat osteoporose. Het is dan ook begrijpelijk dat anorexiepatiënten, die daarenboven niet enkel te maken krijgen met botverlies maar ook met een verminderde botaanmaak, fracturen kunnen ontwikkelen.
De oorzaak van de botafwijkingen bij patiënten met anorexia nervosa is multifactorieel. Zowel malnutritie (laag vetvrij lichaamsgewicht, onvoldoende inname van calcium, eiwitten en vitamine D), een verstoring van de hormonale regulatie (oestrogeendeficiëntie, lage androgeenspiegels, lage IGF-I-spiegels en hoge cortisolconcentraties) als een tekort aan mechanische stimulatie van het bot ten gevolge van een verlaagde spiermassa kunnen aan de basis liggen van de botafwijkingen.
Bovendien blijft de aandoening moeilijk behandelbaar. Heel wat uitgeteste behandelingen, zoals dehydro- epiandrosteron (DHEA), oestrogenen, testosteron en bisfosfonaten oefenen slechts een beperkt effect uit op de botmassa. Gewichtstoename en een terugkeer van de menstruaties lijken de belangrijkste parameters voor een eventueel herstel.

Bone loss and risk for osteoporosis associated with anorexia nervosa
Anorexia nervosa is a major health problem which affects mainly adolescent females. It is a chronic illness characterized by estrogen deficiency and a pronounced reduction in body weight. Both are important risk factors for osteoporosis. The bone deficit in women with anorexia remains mostly irreversible and affects both cortical and trabecular bone. Osteoporosis occurs when bone formation is disconnected from bone resorption, more bone being removed than formed. Moreover, patients with anorexia nervosa do not only undergo an increased loss of bone, they also have a reduced bone formation, thereby increasing the risk for osteoporotic fractures. The pathogenesis of bone deficits in patients with anorexia appears to be multifactorial. Malnutrition (low lean body mass and inadequate calcium, protein and vitamin D intake), alteration of hormone regulation (estrogen deficiency, low androgen levels, low IGF-I concentrations) as well as a decrease of mechanical stimulation seem to be related with decreased bone mineral density. Still, the exact pathophysiology of bone deficits in anorexia nervosa has not been entirely elucidated. Moreover, most therapies like DHEA, estrogens, testosterone and bisphosphonates exert little or no effect on bone mass. Still restoration of body weight and resumption of the menses appear to be the most important factors to improve bone disorders secondary to anorexia nervosa.

download article
34.226.234.20.