PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Internistische problemen bij anorexia nervosa
Author(s): MERTENS A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 2-3   Date: 2007   
Pages: 84-88
DOI: 10.2143/TVG.63.02/03.2000017

Abstract :
Anorexia nervosa is een eetstoornis die zich kenmerkt door een laag lichaamsgewicht, angst van de patiënt voor enige gewichtstoename, een gestoord zelfbeeld en amenorroe. Anorexia nervosa is vaak geassocieerd met andere psychiatrische problemen. Het lage lichaamsgewicht bij de patiënten wordt mogelijk veroorzaakt door een ontregeling van het serotonerge en dopaminerge systeem. De lage vetvrije massa is mede verantwoordelijk voor het lage basaal rustmetabolisme van anorexia-nervosapatiënten.
Het herkennen van de ziekte en het uitsluiten van onderliggende pathologie zijn van primordiaal belang. Patiënten met anorexia nervosa kunnen zich immers aandienen met tal van medische problemen, zoals dermatologische problemen, neuro-endocriene afwijkingen, cardiovasculaire problemen, maag-darmklachten, hematologische problemen en infecties.
Begeleiding van de patiënt en zijn familie door een diëtist, een psychiater/psycholoog, leraren en opvoeders is essentieel.
Een eventuele opname voor verdere diagnostiek, voor het uitsluiten van onderliggende pathologie of in afwachting van doorverwijzing naar een psychiatrische dienst is steeds van korte duur en gebeurt best na overleg met de betrokken arts. Hospitalisaties zijn enkel aangewezen in geval van ernstige ionenstoornissen, cardiovasculaire problemen, snel gewichtsverlies op korte termijn of ernstige psychologische problemen.
Anorexia nervosa kent helaas een hoge mortaliteit. De kansen op volledig herstel zijn reëel bij adolescenten, maar minder goed bij volwassenen.

Medical problems in patients with anorexia nervosa
Anorexia nervosa is an eating disorder characterized by a low body weight, fear of the patient of gaining weight, a disturbance in the perception of body weight or shape and amenorrhea. Anorexia nervosa is frequently associated with other psychiatric conditions. Decreased levels of the neurotransmitters norepinephrine and serotonin may play a role in its pathogenesis. A low fat-free mass is associated with a low basal metabolic rate in patients with the disease.
It is important to recognise the disease and to exclude other diseases. Patients with anorexia nervosa can have several medical problems, including dermatological problems, neuro-endocrine disturbances, cardiovascular abnormalities, gastro-intestinal problems, haematological problems and infections.
The patient and his/her family should be treated by a dietician, a psychiatrist/psychologist and teachers. A short stay in the hospital can be necessary to perform some diagnostic procedures, to rule out underlying pathology or in view of referring the patient to a psychiatric service.
A long-term hospitalization is only indicated in case of severe electrolyte abnormalities, cardiovascular problems, rapid weight loss despite outpatient treatment or psychological indications.
Anorexia nervosa is associated with a high mortality rate. Full remission of the disease is achieved in many adolescents, but the results are worse in adults.

download article
34.229.24.100.