PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het ovariaal hyperstimulatiesyndroom (OHSS) en torsio ovarii als verwikkeling van medisch begeleide bevruchting
Author(s): DESCHUYFFELEER T, BOVYN T, GOESSENS L, VANDEKERCKHOVE F, VERHAEGHE J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 2-3   Date: 2007   
Pages: 92-98
DOI: 10.2143/TVG.63.02/03.2000018

Abstract :
De meeste gevallen van het ovariaal hyperstimulatiesyndroom (OHSS) treden op na medisch begeleide bevruchting en zijn mild of matig in ernst. Bij OHSS treden bilaterale cystische opzwelling van de ovaria en veralgemeende vochtverplaatsing op. Het is van belang dat de practicus weet dat vele vrouwen met ernstig OHSS zwanger zijn.
Wij beschrijven de ziektegeschiedenis van een vrouw met een tweelingzwangerschap en een voorgeschiedenis van OHSS, die raadpleegde met torsio ovarii, één van de verwikkelingen van OHSS.
Zoals ook bij onze patiënte, wordt torsio ovarii vaak laattijdig gediagnosticeerd; nochtans bepaalt de duur van de torsie de latere ovariale functie, zodat dringende detorsie aangewezen is. Buiten de zwangerschap en in het eerste zwangerschapstrimester wordt hiervoor nu de laparoscopische toegangsweg gebruikt.

Ovarian hyperstimulation syndrome and adnexal torsion following medically assisted reproduction
The ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) is a frequent complication of assisted reproductive technology. Fortunately, the disease severity is mild or moderate in most cases.
The hallmarks of the OHSS are bilateral cystic ovarian enlargement and intravascular/ extravascular fluid imbalance. Moderate or severe OHSS frequently coincides with an early pregnancy.
We report the case history of a woman pregnant with twins and a history of moderate OHSS who presented with an adnexal torsion, which was not immediately recognized. This case is described to make clinicians aware of this complication, since the duration of the torsion is a major determinant of later ovarian function. Prompt laparoscopic detorsion is now the treatment of choice, this technique being also recommended during the first trimester of pregnancy.

download article
34.229.24.100.