PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Neuromusculaire aspecten van statinen
Author(s): WERBROUCK B, DE BLEECKER J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 6   Date: 2007   
Pages: 241-245
DOI: 10.2143/TVG.63.06.2000047

Abstract :
Statinen zijn momenteel de eerstekeusbehandeling van hypercholesterolemie met een gunstige invloed op zowel de cardiovasculaire morbiditeit als mortaliteit. Ze worden doorgaans goed verdragen, maar kunnen ook aanleiding geven tot myopathie.
Deze bijdrage biedt een zicht op de typische spierklachten en hun pathogenese, evenals op het beleid bij door statinen geïnduceerde myopathie. Dit risico kan beperkt worden door zowel identificatie van de risicopatiënten, als door afweging van de voordelen versus de bijwerkingen van de statine. Daarnaast wordt ook het controversiële verband tussen statinegebruik en neuropathie besproken.

Neuromuscular aspects of statin therapy
Statins are currently the first-choice therapy of hypercholesterolemia and they have been proven to exert a beneficial effect on both cardiovascular morbidity and mortality. Statins are usually well tolerated. Still, myopathy is a known adverse effect.
This review describes the most common muscle complaints associated with statin use, their pathogenesis and the policy in case of statin induced myopathy. The myopathy risk can be reduced by a thorough risk stratification of the patient as well as by a well-considered selection of the appropriate statin based on a benefit-risk ratio. We also discuss the highly debated correlation between statin use and neuropathy.

download article
35.175.200.4.