PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: De MELD-score: naar een verbetering van de orgaanallocatie bij levertransplantatie
Author(s): VAN VLIERBERGHE H, COLLE I, COLENBIE L, VANDEWOUDE K, TROISI R, DE HEMPTINNE B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 6   Date: 2007   
Pages: 251-255
DOI: 10.2143/TVG.63.06.2000049

Abstract :
De MELD-score, aanvankelijk toegepast ter bepaling van de prognose na het plaatsen van een transjugulaire intrahepatische portosystemische shunt (TIPSS), wordt – na gebruik in de Verenigde Staten – in de toekomst ook aangewend in Eurotransplant bij de toewijzing van leverdonoren.
De voordelen van deze score omvatten: objectiviteit, afwezigheid van wachttijd als allocatiemiddel, lagere mortaliteit op de wachtlijst, en het principe van “ziekste patiënt eerst” zonder invloed op de mortaliteit na de levertransplantatie.
Niettemin verdienen een aantal indicaties (bv. hepatocellulair carcinoom, primaire biliaire cirrose (PBC)/primair scleroserende cholangitis (PSC), …) aandacht, aangezien de prognose van deze aandoeningen niet correct weergegeven wordt door de MELD-score.

The MELD score: to a better organ allocation in liver transplantation
The MELD score, initially used as a prognostic marker for the outcome after TIPSS placement, has now been applied in the USA (and will be used in Eurotransplant) as a tool for liver organ allocation. The advantages of this score are: objectivity, absence of waiting time as allocation tool, lower mortality on the waiting list and “sickest patient first” principle without impact on the posttransplantation mortality. However in a number of indications (eg. hepatocellular carcinoma, PBC/PSC…) the prognosis of the disease is ill scored with MELD.

download article
54.161.118.57.