PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Pancreastransplantatie: state of the art
Author(s): RANDON C, DEROOSE J, VERMASSEN F, TERRYN W, PEETERS P, GIRI M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 6   Date: 2007   
Pages: 262-266
DOI: 10.2143/TVG.63.06.2000051

Abstract :
De ideale behandeling voor een type 1-diabetespatiënt bestaat erin dat op elk ogenblik van de dag een dosis insuline toegediend of vrijgesteld wordt, aangepast aan de behoeften van de patiënt, zodat deze continu over een normale glykemiespiegel beschikt. Een pancreastransplantatie is tot nu toe de enige therapie waarmee dit wordt nagestreefd.
Zoals voor andere organen gebeurt ook de allocatie van donorpancreasorganen in België via Eurotransplant. Vorig jaar werden in België 20 pancreassen samen met een donornier getransplanteerd, terwijl 56 pancreassen werden gebruikt om er eilandjes uit te extraheren of om een geïsoleerde pancreastransplantatie uit te voeren.
De uiteindelijke resultaten van een pancreastransplantatie worden bepaald door een strenge donor- en acceptorselectie, een minutieuze chirurgie en een multidisciplinaire aanpak.
De acceptor wordt preoperatief gescreend zoals bij elke andere transplantatie; enkel type 1-diabetespatiënten jonger dan 60 jaar komen in aanmerking.
Ook de donor moet aan verschillende criteria voldoen: jonger zijn dan 45 jaar, bij voorkeur niet overlijden na intracraniale bloeding, geen trauma van de pancreasstreek en geen hemodynamische instabiliteit vóór zijn overlijden.
Een getransplanteerde pancreas is het orgaan met het hoogste risico op verwikkelingen, gaande van rejectie tot arteriële en veneuze trombosen. Bij de juiste indicatiestelling voor pancreastransplantatie en een goede follow-up met het tijdige onderkennen en behandelen van de verwikkelingen kan 2 jaar na gelijktijdige pancreas-niertransplantatie een overleving van 84% van de getransplanteerde pancreassen bekomen worden.

Pancreas transplantation: state-of-the-art
The ideal therapy for a type I diabetes patient implies to provide a regulated insulin excretion responding to the ever changing needs of the patient and allowing a sustained normalisation of blood glucose without hypo- or hyperglycemia. Transplantation of functional islet tissue – specifically pancreas and islet transplantation – is the only available therapy which can achieve sustained normoglycemia.
For the allocation of those organs, Belgium depends on Eurotransplant. Over the last year, 20 pancreas organs were transplanted in Belgium simultaneously with a kidney (SPK), while 56 pancreata used for an entire pancreas transplantation alone or an islet transplantation.
A pancreas transplantation requires a strict donor and acceptor selection, accurate surgery and a multidiciplinar follow-up.
The acceptor is screened in the same way as for other organ transplantations. Only diabetes type I patients younger than 60 y are considered as acceptors.
Even the donor has to meet certain criteria: age below 45 y, if possible not death by intracranial bleeding, no trauma to the pancreas and no haemodynamic instability before dying.
The pancreas is a solid organ with the highest risk of complications (rejection and thrombosis). A 2 yr pancreas graft survival of 84% in SPK can be obtained when adequate indications for transplantation are fulfilled and complications early detected.

download article
34.226.234.20.