PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Is er nog plaats voor bètablokkers?
Author(s): VAN BORTEL L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 8   Date: 2007   
Pages: 342-346
DOI: 10.2143/TVG.63.08.2000065

Abstract :
Bètablokkers staan ter discussie bij de behandeling van hypertensie als primaire preventie wegens minder gunstige effecten van atenolol en oudere kortwerkende bètablokkers op de harde eindpunten (cardiovasculaire morbiditeit en mortaliteit), alsook wegens een mogelijk diabetogeen effect. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de klinisch relevante verschillen tussen bètablokkers. Naast de bèta-1-selectiviteit en vaatverwijdende eigenschappen zijn er argumenten om aan te nemen dat de werkingsduur van de bètablokker een belangrijke rol speelt.
Voor de nieuwere langwerkende bètablokkers ontbreken echter studies naar harde eindpunten bij hypertensie in primaire preventie.
Aangezien bijna alle bètablokkers uit patent zijn, valt het niet te verwachten dat studies met de nieuwere bètablokkers vanuit de farmacologische industrie zullen worden opgestart. Dit pleit voor een overheidsfinanciering om de leemte in de kennis aan te vullen.

Do beta-blockers still have a place?
The use of beta-blockers as first-line drugs in uncomplicated hypertension is actually largely debated because of the less favorable effects of atenolol and of some older short-acting beta-blockers on hard endpoints (cardiovascular morbidity and mortality) as well as because of their possible diabetogenic effect.
This article reviews the clinically relevant differences between beta-blockers. Apart from beta1-selectivity and vasodilating properties arguments do also exist to propose that the duration of their action is probably of clinical importance as well. However, studies on the effect on hard endpoints of the newer long-acting beta-blockers in uncomplicated hypertension are lacking. As nearly all beta-blockers are out of the patent period, it is unlikely that the pharmaceutical industry will sponsor such expensive studies with the newer beta-blockers. Thus a need for sponsoring by the appropriate authorities (WHO, FDA, EMEA...) does exist in order to bridge this knowledge gap.

download article
18.206.13.39.