PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Handtrauma door injectie met hogedrukspuit: een onderschat trauma
Author(s): VERHOEVEN N, VAN DEN KERCKHOVE E, HIERNER R
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 8   Date: 2007   
Pages: 357-363
DOI: 10.2143/TVG.63.08.2000068

Abstract :
Bij injecties met een hogedrukspuit wordt de werkelijke uitgebreidheid van de schade verborgen achter een klein en vaak pijnloos punctiform huidletsel aan de vinger of de hand. Het is van uitermate groot belang om zo snel mogelijk een uitgebreid en doeltreffend chirurgisch debridement uit te voeren. De mogelijkheid van een algemene intoxicatie door de vloeistof moet steeds in acht genomen worden. Postoperatieve intensieve fysiotherapie bepaalt mee de uiteindelijke handfunctie.
Door het aanvankelijke benigne aspect wordt vaak een doeltreffende behandeling uitgesteld waardoor de onderhuidse schade verder kan blijven toenemen. Hierdoor verhoogt de kans op blijvende functiebeperking van de hand of op een vingeramputatie. Niet alleen de latentietijd tot de gepaste behandeling, maar ook de aard van de ingespoten vloeistof, de druk waaronder de vloeistof wordt ingespoten, het geïnjecteerde volume en de injectieplaats oefenen invloed uit op de ernst en uitgebreidheid van de schade.

High-pressure inject injury of the hand: an underestimated traumatism
The real extent of damage in high-pressure injection injuries is frequently concealed behind a small and frequently painless punctiform skin lesion at the finger or the hand. This kind of injuries requires a prompt surgical intervention with surgical debridement of all ischemic tissue. The possibility of a general intoxication by the fluid must always be ruled out. Postoperative and intensive physiotherapy is essential for the further hand function.
The initial benign and punctiform aspect of the skin lesion frequently causes a delay for an adequate treatment, while in the mean time the subcutaneous damage can continuously increase. Due to this delay the likelihood on permanent reduced functionality of the hand or on finger amputation increases.
Not only the time latency before adequate treatment but also the nature of the injected fluid, the pressure, volume and location of injection exert influence on the seriousness and extensiveness of the subcutaneous damage. All these factors influence the eventual functional outcome of the patient as well.

download article
35.175.200.4.