PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Elektronenmicroscopie en de ontrafeling van de interne structuur van de cel
Author(s): ROELS F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 10   Date: 2007   
Pages: 460-466
DOI: 10.2143/TVG.63.10.2000087

Abstract :
De hoge resolutie van de elektronenmicroscopen die vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw ter beschikking kwamen van het biomedisch onderzoek, leidde niet automatisch tot de identificatie van bekende en nog onbekende celstructuren. Zelfs vandaag wordt de interpretatie van vooral pathologische en diagnostische ultrastructurele afwijkingen verder bestudeerd en uitgebreid. Meerdere sporen werden tegelijkertijd gevolgd.
De vergelijking met lichtmicroscopische beelden was slechts gedeeltelijk toepasbaar omdat de meeste lichtmicroscopische kleuringen niet bruikbaar zijn in de elektronenmicroscopie. Elektronenmicroscopisch onderzoek van celfracties bekomen door centrifugatie enerzijds en de (immuno)cytochemische lokalisatie van enzymactiviteiten en antigenen anderzijds, maakten de herkenning mogelijk van lysosomen, peroxisomen, en de functies van het golgiapparaat, het ergastoplasma en de mitochondriën. Het was ook de cytochemie die mitochondriale en peroxisomale mozaïeken zichtbaar maakte. Telkens men een ander celtype of weefsel bekijkt, moet veel onderzoek worden overgedaan. Virussen in lichaamsvochten worden zeer snel opgespoord dankzij negatieve kleuringen, en elektronenmicroscopie blijft essentieel in het verklaren van nieuwe infectieziekten, zoals het geval was voor het Ebola-Marburg-virus, aids en SARS.

Electron microscopy and the elucidation of the cellular structure
The high resolution of the electron microscope (EM), available for biomedical investigators since the fifties, did not lead automatically to identification of known and novel cellular components. Even today our interpretation of pathological and diagnostic alterations is still being completed. Several approaches were used simultaneously.
Comparison with light microscopy (LM) was only partially applicable because most LM stains could not be used. EM of cellular fractions obtained by centrifugation and (immuno)cytochemical localisation of enzyme activities and antigens, enabled the identification of lysosomes and peroxisomes, as well as of the functions of the Golgi apparatus, endoplasmic reticulum and mitochondria. Cytochemistry also lead to the visualisation of mitochondrial and peroxisomal mosaics.
When switching to other cell types and tissues, basic studies must often be repeated.
Viruses can be detected by very fast negative staining, and EM remains essential in the elucidation of novel infectious diseases as it was for Ebola-Marburg virus, HIV and SARS.

download article
34.236.170.48.