PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Elektronenmicroscopie in de dermatologie
Author(s): KINT A, GEERTS ML
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 10   Date: 2007   
Pages: 470-481
DOI: 10.2143/TVG.63.10.2000089

Abstract :
Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw heeft de dermatologische afdeling van het Universitair Ziekenhuis te Gent de elektronenmicroscopie van de huid bestudeerd, een onderwerp dat toen weinig bekend was. De normale huid werd beschreven: de verschillende lagen van de epidermis vanaf de lamina densa en de lamina lucida van de basale membraan, alsook de collageenbundels en de elastinevezels in het reticulaire derma. De structuur van de haarfollikels werd nagegaan en het mechanisme van de haarcyclus ontrafeld.
Talrijke dermatosen werden onderzocht, zoals congenitale en bulleuze dermatosen, pigmentstoornissen, stofwisselingsziekten, tumoren en lymfomen. Ten slotte werd na het ontwikkelen van de immuunhistochemie deze techniek ook ultrastructureel toegepast. In dit kader werd hulp gezocht bij collega’s van de basiswetenschappen, zoals de afdelingen anatomie, embryologie en histologie van de Gentse Universiteit en het Centrum voor Elektronenmicroscopie van het Leids Universitair Medisch Centrum.
Het syndroom van Ehlers-Danlos, pigmentatiestoornissen (syndroom van Griscelli, neurofibromatose van Von Recklinghausen en in-vitroculturen van keratinocyten en melanocyten alsook depigmentatie (vitiligo) werden onderzocht. Een in-vitrocultuur van huidequivalenten bleek geschikt om specifieke kenmerken van terminale differentiatie van keratinocyten aan te tonen.
De dermatologische kliniek heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de kennis van de ultrastructuur van de huid. De huidige immunocytochemische technieken met goudpartikels ondersteunen de verdere ontwikkeling van dermatologische onderzoeken.

Electron microscopy and dermatology
Since around 1960 electron microscopy of the skin, a topic largely unexplored at that time, has been one of the research topics of the department of dermatology of the Ghent University Hospital (Belgium).
The normal skin has been described: the different layers of the epidermis, starting with the lamina densa and the lamina lucida of the basement membrane, as well as the collagen bundles and the elastic fibrils of the dermis.
The structure of the hair follicles and the mechanism of the hair cycle were unravelled; numerous skin diseases such as congenital and bullous dermatoses, pigmentation and metabolic disorders, tumours and lymphomas were investigated.
Finally and after the development of immuno-electron microscopy, also this technique was applied. With the help of basic researchers of the departments of anatomy, embryology and histology of Ghent University and the Centre of Electron Microscopy of Medical university of Leiden, diseases such as the Ehlers-Danlos syndrome and pigmentation disorders (Griscelli syndrome, neurofibromatosis type I and vitiligo) were studied. In addition in vitro culture of skin equivalents informed us about characteristics of the terminal differentiation of keratinocytes.
In conclusion, the electron microscopic studies of the dermatological clinic of Ghent University hospital have contributed to the knowledge of the ultrastructure of the skin.

download article
34.226.234.20.