PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Hypercalciëmie: soms een samengesteld probleem
Author(s): DEGRANDE E, MATHIEU C
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 10   Date: 2007   
Pages: 482-484
DOI: 10.2143/TVG.63.10.2000090

Abstract :
Hypercalciëme is een uitdagend diagnostisch probleem met het parathyreoïdhormoon en vitamine D3 als sleutelspelers. We beschrijven een patiënt bij wie hypercalciëmie werd veroorzaakt door een combinatie van factoren: latente primaire hyperparathyreoïdie samen met het lokaal gebruik van vitamine D3-analogon calcipotriol, gebruikt voor de behandeling van psoriasis. Er zijn vele therapeutische mogelijkheden met vitamine D3-analogons, maar zelfs bij topisch gebruik kan hypercalciëmie optreden. Daarom dienen het serumcalcium en de calciurie regelmatig opgevolgd te worden, vooral bij langdurig gebruik op grote en beschadigde lichaamsoppervlakten.

Hypercalcemia: sometimes a composite problem
Hypercalcemia is a challenging diagnostic problem, parathyroid hormone and vitamin D3 being the two key players in calcium homeostasis.
We report a patient whose hypercalcemia was caused by a combination of factors: as well occult primary hyperparathyroidism as topical use of calcipotriol, a vitamin D3 analog used in psoriasis treatment.
The vitamin D3 analogs display many therapeutical possibilities but even during topical application hypercalcemia may occur. Therefore a regular control of the plasma calcium and of calciuria should be performed, especially when used long-term or applied on large or damaged skin surfaces.

download article
18.206.241.26.