PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Op zoek naar “ethische” embryonale stamcellen
Author(s): MERTES H, PENNINGS G, VAN STEIRTEGHEM A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 63    Issue: 12   Date: 2007   
Pages: 567-573
DOI: 10.2143/TVG.63.12.2000106

Abstract :
Het onderzoek naar embryonale stamcellen wordt enerzijds toegejuicht vanwege de mogelijke revolutionaire medische toepassingen en anderzijds afgekeurd op ethische gronden omdat embryo’s worden vernietigd tijdens het aanmaken van stamcellijnen.
In een poging om voor- en tegenstanders te verenigen, werd een aantal voorstellen geformuleerd om te werken met pluripotente stamcellen zonder daarbij embryo’s te vernietigen. Bij analyse van deze voorstellen blijkt echter dat deze pogingen tot compromis de belofte van embryonaal stamcelonderzoek inperken en in de praktijk zelden leiden tot het “overleven” van een groter aantal embryo’s of een fundamenteel antwoord bieden aan mensen, die een grote waarde toekennen aan het vroege embryo.
Aangezien de alternatieven bovendien van experimentele aard zijn, zijn ze momenteel niet te verkiezen boven het huidige embryonaal stamcelonderzoek.

In search of “ethical” embryonic stem cells
Embryonic stem cell research is praised for its possible revolutionary medical applications on the one hand, while on the other it is scolded on ethical grounds because embryos are destroyed in the process of producing stem cell lines.
In an attempt to unite proponents as well as adversaries, a number of proposals have been formulated that would make it possible to harvest pluripotent stem cells without destroying embryos. On analysing these proposals, however, it appears that these attempts at compromise hamper the development of embryonic stem cell research and do not offer an entirely satisfying answer to people ascribing a high moral value to the early embryo. Finally, since these techniques are all still experimental or speculative, they are unable to replace the current methods of deriving embryonic stem cells.

download article
54.161.118.57.