PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Aandacht voor rouw en gecompliceerde rouwprocessen binnen een multidisciplinaire gerontopsychiatrische dagkliniek
Author(s): HOOGHE A
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 4   Date: 2008   
Pages: 200-206
DOI: 10.2143/TVG.64.04.2000262

Abstract :
Er wordt een beeld geschetst van enkele denktrends in de recente literatuur betreffende verlies en rouw. Hierbij worden de enorme verscheidenheid aan rouwreacties, het actieve proces en het sociale aspect nader toegelicht. De therapeutische implicaties voor een multidisciplinaire gerontopsychiatrische dagkliniek worden besproken.

Grief and complicated grief in a multidisciplinary gerontopsychiatric daycare program
This article reviews some recent shifts of the paradigms concerning mourning and loss. In this altered thinking we emphasize the multitude of possible reactions to loss, describe mourning as an active process and focus on the social aspects of grief.
Finally we describe the therapeutic consequences of these changes for a multidisciplinary day-care ward for gerontopsychiatric patients.

download article
34.236.170.48.