PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Auto-immune pancreatitis: “another great imitator”. Drie patiënten met een pancreasmassa
Author(s): CLAERHOUT B, DE LOOZE D, VAN OUTRYVE S, VAN IMSCHOOT B, OP DE BEECK B, COLLE I, VAN HUYSSE J, DE MAN M, DE HEMPTINNE B, PRAET M, DE VOS M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 64    Issue: 14-15   Date: 2008   
Pages: 742-748
DOI: 10.2143/TVG.64.14-15.2000363

Abstract :
De ziektegeschiedenissen van 3 patiënten met een pseudotumorale massa in het caput van de pancreas illustreren de moeilijkheid om een correcte diagnose van auto-immune pancreatitis te stellen en maligniteit met zekerheid uit te sluiten.
Auto-immune pancreatitis is een zeldzame aandoening die moeilijk te diagnosticeren is wegens de aspecifieke bevindingen op het vlak van de kliniek, histopathologie en beeldvorming. Ze wordt gekenmerkt door een hypergammaglobulinemie en/of een gestegen immunoglobuline G4, positieve autoantilichamen, een focale of globale opzetting van de pancreas, onregelmatige vernauwingen van de ductus van Wirsung, fibrotische veranderingen en lymfoplasmocytaire infiltraten bij pathologisch-anatomisch onderzoek. Soms is er een associatie met andere auto-immuunpathologie en, wel vrij typisch, is een zeer goed antwoord op corticosteroïden. Controverse blijft evenwel bestaan omtrent de duur van deze therapie.

Auto-immune pancreatitis: “another great imitator”
We report the history of 3 patients who presented with an obstructive pseudotumoral mass in the pancreas caused by autoimmune pancreatitis (AIP).
AIP is a rare and difficult diagnosis due to the aspecific clinical, morphological and histopathological findings. It is characterized by hypergammaglobulinemia, elevated levels of immunoglobuline G4, positive autoantibodies, a focal or global enlargement of the pancreas, irregular narrowing of the pancreatic duct, dense pancreatic fibrosis and lymphoplasmocytic infiltrations, the association with other auto- immune diseases and its clinical and biochemical response upon treatment with steroids.

download article
18.209.104.7.