PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: De (permanente) vegetatieve status … geen evidente diagnose
Author(s): GEERS S, BOON P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 65    Issue: 6   Date: 2009   
Pages: 219-225
DOI: 10.2143/TVG.65.06.2000497

Abstract :
Het bewustzijn bestaat uit twee grote componenten: de waaktoestand (“arousal”) en het bewust waarnemen van zichzelf en de omgeving (“awareness”). De vegetatieve status kenmerkt zich door de dissociatie tussen het waaksysteem en de bewuste perceptie.
Er zijn belangrijke verschillen tussen de diverse specifieke aandoeningen van het bewustzijn. Deze hebben betrekking tot de prognose, de klinische aanpak en de uiteindelijke functionele outcome van de patiënt. De klinische praktijk toont de moeilijkheid om uitspraken te doen over het residueel bewustzijn van patiënten. Dit uit zich onder meer ook in het grote aantal foutieve diagnosen. Gestandaardiseerde richtlijnen en een universele aanpak van vegetatieve patiënten zijn van belang om betere diagnostische en prognostische uitspraken te kunnen doen. Indien de prognose met grotere zekerheid voorspeld zou kunnen worden, zouden beslissingen rond het al of niet agressief behandelen van vegetatieve patiënten heel wat eenvoudiger zijn.
Dit artikel biedt een overzicht van de huidige aanbevelingen, met de nadruk op de talrijke onzekerheden inzake de diagnose van de vegetatieve status.

The (permanent) vegetative state … not an obvious diagnosis
Conceptually, consciousness can be divided into two important components: arousal and awareness. Patients in a vegetative state are awake but unaware of themselves or their environment. Important differences occur among specific disorders of consciousness as regards the course of recovery, the prognosis, the clinical management and the outcome. Studies have revealed that numerous misdiagnoses still exist concerning the right state of consciousness.
Standard guidelines and a universal approach of the vegetative patient are important to realize a better diagnostic and prognostic approach. If one could better predict the patient’s prognosis, less discussion would exist whether or not to treat a vegetative person aggressively.
This article is an overview of the current recom- mendations concerning the diagnosis of the vegetative state, while insisting that diagnosis encompasses a lot of uncertainties.

download article
3.227.233.55.