PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Laagmoleculaire heparinen in de pediatrie: een overzicht
Author(s): VANDEPUTTE S, VAN DE VOORDE P, MONDELAERS V
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 65    Issue: 6   Date: 2009   
Pages: 231-235
DOI: 10.2143/TVG.65.06.2000499

Abstract :
Er bestaan geen strikte richtlijnen over het gebruik van tromboseprofylaxe bij kinderen. Bij elke patiënt dient de behandeling dan ook individueel overwogen te worden. Het opstarten van profylaxe lijkt aangeraden als meerdere risicofactoren tegelijkertijd aanwezig zijn en is bovendien afhankelijk van deze risicofactoren. Deze kunnen ingedeeld worden in enerzijds onderliggende (bv. sikkelcelanemie) en anderzijds acute risicofactoren (bv. chirurgie). Deze laatste zullen het meest doorwegen in de uiteindelijke besliskunde.
Men gebruikt het vaakst laagmoleculaire heparinen (“low molecular weigth heparine”, LMWH) in tromboseprofylaxe en -therapie bij kinderen. In de meeste farmacokinetische en cohortestudies werd enoxaparine gebruikt. Hoewel in deze pediatrische studies relatief weinig patiënten werden opgenomen, werd enoxaparine hierin effectief en veilig bevonden. Het ontbreekt aan studies met andere LMWH’s in de pediatrische setting.
Het toedieningsschema bestaat uit 2 x per dag een subcutane injectie met 0,5 mg/kg enoxaparine (0,75 mg/kg voor kinderen jonger dan 2 maanden) profylactisch en 2 x per dag 1 mg/kg enoxaparine (1,5 mg/kg voor kinderen jonger dan 2 maanden) bij therapeutisch gebruik, waar monitoring dient te gebeuren aan de hand van anti-factor Xa-activiteit. Het gebruik van alternatieve schema’s dient verder onderzocht te worden.

The use of low molecular weight heparins in pediatrics: a review
Strict guidelines concerning thrombosis prophylaxis in children are lacking. Thus each patient has to be evaluated individually. Prophylaxis should be considered when two or three risk factors are present. The risk factors may be divided in chronic patient-bound and acute factors such as surgery. Evaluating the risk, the acute factors are considered more weigthy than the chronic.
The mostly used products in prophylaxis and therapy of thrombosis in children are low molecular weight heparins. Almost all studies performed concerned enoxaparine and did not include large patient groups. Still enoxaparin has been demonstrated to be effective as well as safe for use in children; the recommended dose is twice a day 0,5 mg/kg (0,75 mg/kg for children younger than 2 months) in prophylactic and twice a day 1 mg/kg (1,5 mg/kg for children younger than 2 months) in therapeutic use.
The therapeutic use should be monitored by measuring the anti factor Xa activity. Alternative dose schedules are being investigated.

download article
3.227.233.55.