PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Reanimatie van de extreem preterme pasgeborene: medische en ethische aspecten
Author(s): VANDAELE E, SMETS K, VANHAESEBROUCK P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 65    Issue: 6   Date: 2009   
Pages: 236-239
DOI: 10.2143/TVG.65.06.2000500

Abstract :
De beslissing tot het toedienen van medische zorgen aan een pasgeborene vóór 26 weken zwangerschapsduur is een controverse in de perinatale geneeskunde. Hoewel de overleving in de laatste decennia significant is toegenomen, blijft de kans op belangrijke neurologische restletsels uitzonderlijk hoog. De invulling van het begrip levensvatbaarheid is van doorslaggevende betekenis in het beslissingsproces. Socioculturele, institutionele en persoonlijke invloeden zijn mede een verklaring voor de verschillen in aanpak. Elk geval individueel beoordelen en een beslissing nemen in functie van wetenschap, persoonlijke ervaring en leefwereld van de ouders lijkt een ethisch aanvaardbare houding.

Resuscitation of the extremely preterm infant: a medical and ethical point of view
The decision to resuscitate a newborn infant born at less than 26 weeks gestation is controversial. Although survival rates have increased significantly the last decades, the absolute risk of a lifelong disability still remains very high. Defining “viability” is essential in the decision-making process. Socio-cultural, institutional and personal values may explain the international variability in this approach. An individualized decision based upon actual scientific evidence, personal experience and parental expectations seems to constitute an ethically acceptable attitude.

download article
18.209.104.7.