PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Haalbaarheid van een georganiseerde screening naar colorectaal carcinoom in de laagrisicopopulatie
Author(s): VAN IMSCHOOT B, LAURENT S, DERO I, DE HELT K, VAN DAMME N, PEETERS M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 65    Issue: 6   Date: 2009   
Pages: 260-268
DOI: 10.2143/TVG.65.06.2000506

Abstract :
Het colorectaal carcinoom blijft de 2e belangrijkste oorzaak van kankersterfte in de westerse maatschappij, en dit ondanks alle vooruitgang die de laatste jaren op het curatieve vlak werd gemaakt. Screening naar het colorectaal carcinoom is een bewezen doeltreffende strategie om de darmkankersterfte te verminderen. Op het niveau van de individuele persoon kunnen verschillende screeningstesten worden aangeboden.
Om een invloed te hebben op de volksgezondheid is een meer systematische en georganiseerde screening nodig. De belangrijkste factor om de doeltreffendheid van een populatiescreening te beoordelen, is het percentage van deelneming aan screening, en dus ook de aanvaardbaarheid van de aangeboden screeningstest. Daarom is de test op occult bloed in de feces een goede kandidaat voor populatiescreening. De kosten-batenbalans is hiervoor aanvaardbaar.
Om de concrete haalbaarheid van een populatiebrede screening naar het colorectaal carcinoom na te gaan, wordt in Vlaanderen een pilootproject opgestart.

Feasibility of organised screening for colorectal cancer in the low risk population
Despite the advances in curative medicine, colorectal cancer (CRC) remains the second leading cause of cancer related mortality in the Western society. Screening for colorectal cancer has proven to constitute a valuable strategy for lowering CRC mortality.
At the level of the individual patient, all available tests can be offered and the patient can make a choice between them.
At population level a more systematic and organised screening is needed to exert an impact on public health. The participation rate is the most important parameter to evaluate the efficacy of such a population screening. Thus it remains imperative to propose an acceptable test. In this perspective and for population screening, the fecal occult bloodtest appears an adequate option. Its cost-benefit ratio for CRC screening is acceptable compared to other screening programs.
In Flanders (Belgium) a pilot project will start to check the feasibility of such a program for population screening.

download article
18.209.104.7.