PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Splanchnische veneuze trombose
Author(s): NEVENS F
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 2-3   Date: 2010   
Pages: 100-103
DOI: 10.2143/TVG.66.02.2000691

Abstract :
Een splanchnische veneuze trombose (SVT) is meestal een verwikkeling van kanker of cirrose, maar kan een aparte klinische entiteit zijn.
Bij primaire SVT wordt meestal een combinatie van meerdere protrombotische afwijkingen gevonden, die zowel verworven als aangeboren kunnen zijn. Aangeboren tekorten zijn zeldzaam, maar vormen een ernstige risicofactor. Bij een derde van de patiënten wordt een myeloproliferatieve aandoening gevonden. Deze patiënten hebben meestal een JAK2-mutatie.
Met dopplerechografie kan de diagnose gemist worden, omdat dit onderzoek niet steeds het onderscheid kan maken tussen een groot collateraal bloedvat in het kader van een cavernoom en de portale venen.
Acute abdominale pijn en een hoge gastro-intestinale bloeding door gastro-oesofageale varices zijn de voornaamste symptomen. Dankzij vroegtijdige ontstollingsbehandeling bedraagt de 5-jaarsoverleving vandaag 90%. Overlijdens komen nog voor kort na het stellen van de diagnose ten gevolge van een intestinaal infarct door trombose van de v. mesenterica superior.

Splanchnic venous thrombosis
Splanchnic venous thrombosis (SVT) is usually a complication of cancer or cirrhosis but may also occur as a separate clinical identity. In case of primary SVT a combination of several prothrombotic abnormalities may be found, both acquired and congenital. Congenital deficiencies are rare but carry a severe risk for SVT. In one third of the cases a myeloproliferative disorder is present and most of these patients have a JAK2 mutation.
Doppler sonography may overlook the diagnosis since it cannot always differentiate a large collateral from the portal vein.
Acute abdominal pain und upper gastrointestinal hemorrhage due to gastroesophageal varices are the most frequent symptoms. Due to early anticoagulation therapy the 5-year survival actually improved to 90%. Intestinal ischemia may occur shortly after making the diagnosis as a result of a vena mesenterica superior thrombosis, and is one of the main reasons of death.

download article
35.175.200.4.