PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Trommelstokvingers en hypertrofische osteoartropathie: twee uitersten van hetzelfde spectrum
Author(s): LAURENT M, WAUTERS I, VANSTEENKISTE J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 5   Date: 2010   
Pages: 228-235
DOI: 10.2143/TVG.66.05.2000714

Abstract :
De triade van trommelstokvingers en -tenen met horlogeglasnagels, artralgieën van vooral de distale ledematen en een symmetrische, diafysaire, periostale reactie van lange pijpbeenderen staat bekend als hypertrofische osteoartropathie (HOA), ook bekend als het syndroom van Pierre-Marie-Bamberger). Deze veranderingen worden geïllustreerd aan de hand van een ziektegeschiedenis.
Trommelstokvingers en HOA vormen twee uitersten van hetzelfde spectrum. Het teken van Schamroth kan helpen bij de klinische diagnose van trommelstokvingers. Pulmonale, cardiovasculaire, gastro-intestinale, hematologische en andere aandoeningen kunnen deze afwijkingen induceren. Patiënten met chronisch obstructief longlijden, astma of pulmonale hypertensie hebben zelden duidelijke trommelstokvingers, zodat andere aandoeningen (met name een longtumor) moeten worden uitgesloten.
Histopathologisch worden een toegenomen nagelbeddikte, vasculaire hyperplasie met vasodilatatie en proliferatie van fibroblasten, eosinofielen en lymfocyten gezien. Vermoedelijk spelen circulerende vasodilatoren en groeifactoren een rol in de pathogenese. Angenomen wordt dat megakaryocyten en groeifactoren van de “platelet-derived growth factor”-familie (waaronder “vascular endothelial growth factor”) hierin een rol spelen.
Trommelstokvingers en HOA nemen meestal af na een behandeling van de onderliggende aandoening, zoals na chirurgie, radio- of chemotherapie bij longtumoren. Als symptomatische therapie worden klassiek niet-steroïde antiflogistica gebruikt. Daarnaast lijken bisfosfonaten een veelbelovende behandelingsoptie.

Hypertrophic osteoarthropathy secondary to bronchogenic adenocarcinoma
The medical history of a 51-year-old woman with hypertrophic osteoarthropathy (HOA) secondary to bronchogenic adenocarcinoma, is reported. The clinical examination, causes, diagnosis, pathophysiology and treatment of clubbing in general and of HOA in particular are reviewed.
This case report and review underline the importance of a detailed clinical examination which includes the hands and nails of the patient.

download article
34.226.234.20.