PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Cardiovasculaire ziekte en diabetes bij mensen met een ernstige psychiatrische stoornis. Position statement van de European Psychiatric Association (EPA), ondersteund door de European Association for the Study of Diabetes (EASD) en de European Study of Cardiology (ESC)
Author(s): DE HERT M, DEKKER J, WOOD D, KAHL K, HOLT R, MÖLLER H
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 6   Date: 2010   
Pages: 269-281
DOI: 10.2143/TVG.66.06.2000714

Abstract :
Mensen met ernstige psychiatrische stoornissen, zoals schizofrenie, depressie of bipolaire stoornis hebben een slechtere algemene gezondheid en een verminderde levensverwachting in vergelijking met de algemene bevolking. De verhoogde cardiovasculaire sterfte bij deze aandoeningen is ten dele toe te schrijven aan een hoger risico op beïnvloedbare risicofactoren voor cardiovasculaire ziekte zoals overgewicht of obesitas, roken, diabetes, hypertensie en dyslipidemie. Antipsychotica en mogelijk ook andere psychotrope medicamenten zoals antidepressiva kunnen gewichtstoename induceren en metabole cardiovasculaire risicofactoren negatief beïnvloeden. Patiënten hebben vaak slechts beperkte toegang tot somatische zorg en hebben hierdoor minder kansen op adequate screening en opvolging van het cardiovasculaire risico in vergelijking met niet-psychiatrisch zieke personen.
De European Psychiatric Association (EPA), ondersteund door de European Association for the Study of Diabetes (EASD) en de European Society of Cardiology (ESC), publiceert dit statement met als doel de zorg voor mensen die lijden aan een ernstige psychiatrische stoornis te verbeteren. De doelstelling is om de samenwerking tussen verschillende gezondheidswerkers te verbeteren, gedeelde zorg te realiseren en de kennis van psychiaters, huisartsen en specialisten te verhogen om te komen tot een aangepaste screening en opvolging van cardiovasculaire risicofactoren en diabetes.

Cardiovascular disease and diabetes in people with severe mental illness Position statement from the European Psychiatric Association (EPA), supported by the European Association for the Study of Diabetes (EASD) and the European Society of Cardiology (ESC)
Compared to the general population people with severe mental illnesses, such as schizophrenia, depression or bipolar disorder, have worse physical health and a reduced life expectancy. The excess cardiovascular mortality associated with schizophrenia and bipolar disorder is attributed in part to an increased risk of the modifiable coronary heart disease risk factors: obesity, smoking, diabetes, hypertension, and dyslipidaemia. Antipsychotic medication and possibly other psychotropic medication like antidepressants may induce weight gain or worsen other metabolic cardiovascular risk factors. Patients often have only limited access to general healthcare with less opportunity for cardiovascular risk screening and prevention than may be expected in a non-psychiatric population
The European Psychiatric Association (EPA), supported by the European Association for the Study of Diabetes (EASD) and the European Society of Cardiology (ESC) published this statement with the aim to improve the care of patients suffering from severe mental illness (1). The intention is to initiate co-operation and share care between the different health care professionals as well as to increase the awareness of psychiatrists and primary care physicians to screen and treat cardiovascular risk factors and diabetes caring for patients with severe mental illness.

download article
34.239.158.107.