PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Laat whiplashsyndroom: klinisch wetenschappelijke benadering van prognostische factoren en behandeling
Author(s): TIMMERMANS L, VANDERSTRAETEN G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 11   Date: 2010   
Pages: 521-526
DOI: 10.2143/TVG.66.11.2000762

Abstract :
Tussen de 18 en 40% van de patiënten met een acute whiplash ontwikkelen een “late whiplash syndrome” (LWS). Het relatief grote aantal patiënten met langdurige klachten, samen met het beperkte effect van de behandeling, heeft ertoe geleid dat clinici zich de vraag hebben gesteld of er naast de somatische oorzaken ook een invloed van psychologische en medicolegale factoren is op het herstel van de patiënt. Het doel van dit artikel is een overzicht te geven van de recent verschenen literatuur omtrent de prognostische factoren voor het ontwikkelen van LWS en de behandeling ervan.
Literatuuronderzoek heeft aangetoond dat ernstige initiële symptomen gelinkt zijn aan een slechte prognose. De aanwezigheid van psychologische factoren als passief copinggedrag, depressie, angst, hulpeloosheid en bewegingsangst kunnen een trager genezingsproces voorspellen. Verschillende onderzoekers meldden daarenboven dat ook medicolegale factoren gelinkt zijn aan de duur van het herstel.
De behandeling die het meest preventief werkt met het oog op het ontwikkelen van chronische symptomen en bijgevolg de beste kansen biedt op herstel, steunt op drie pijlers: 1) een actieve therapie met het onmiddellijk uitvoeren van “range of motion” (ROM) oefeningen, 2) het stimuleren van dagelijkse activiteiten en 3) het vermijden van halskragen.

Late whiplash syndrome: clinical, prognostic and therapeutic implications
Between 18 and 40% of the patients with an acute whiplash injury develop chronic symptoms. Prolonged disability and limited treatment efficiency have questioned the role of psychological factors as well as controversies in patients’ recovery. The purpose of this article is to give an overview of recently published literature on the prognostic factors and the management of late whiplash syndrome (LWS).
LWS studies demonstrated that initial pain intensity may be considered as a strong and consistent predictor of a poor outcome. Psychological factors, such as passive coping, depressed mood, anxiety, helplessness, fear of movement, are prognostic factors indicating a slower recovery in WAD. Moreover, various investigations have reported that medico-legal aspects may influence the period of recovery.
An active intervention program involving ROM exercises and normal daily activities, without wearing collars, should be recommended as an effective treatment approach.

download article
34.226.234.20.