PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Endometriose: uiteindelijke diagnose en therapie
Author(s): VAN TURNHOUT C, MEULEMAN C, D’HOOGHE T
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 11   Date: 2010   
Pages: 558-564
DOI: 10.2143/TVG.66.11.2000768

Abstract :
Endometriose is een ziekte die wordt aangetroffen bij vrouwen in de reproductieve leeftijd en die zich kenmerkt door de aanwezigheid van endometriale cellen buiten de baarmoederholte. Dit veroorzaakt een chronisch inflammatoir proces waarbij de symptomen kunnen variëren van absoluut geen last tot een sterke peri- menstruele of chronische pijn met fysieke, mentale en sociale impact. Verschillende onderzoeken kunnen worden aangewend voor het opsporen van endometriose maar de laparoscopie blijft de standaard. Andere beeldvormende onderzoeken kunnen nuttig zijn in de preoperatieve inschatting van de uitgebreidheid van de ziekte. De chirurgische behandeling van endometriose bestaat uit de excisie van endometrioseletsels en vergroeiingen, alsook uit het herstel van de reproductieve anatomie. In afwachting van een heelkundige ingreep kunnen hormonale en niet-hormonale medicamenten worden aangewend om pijnsymptomen te onderdrukken.

Endometriosis: final diagnosis and treatment
Endometriosis is a disease observed in women in the reproductive age when endometrial-like tissue is present outside the uterine cavity. This induces a chronic, inflammatory reaction. The symptoms of the disease can vary from absent to mild or strong pain during the menstruation or provoking chronic abdominal pain with impact on the general physical, mental and social well being.
Different investigations may be used to diagnose endometriosis but the golden standard remains a laparoscopy. Pelvic ultrasound, bowel barium enema and intravenous pyelography may help to assess the extent of the disease before surgery so that correct counseling and preparation of the patient for a multidisciplinary surgical intervention may take place.
Symptomatic patients can be treated with analgesia, hormonal or surgical therapy. As regards pain medication, NSAIDs are preferred. The combined oral contraceptives, the progestagens or the GnRH agonists or antagonists are equally effective in pain reduction, so the choice of the treatment applied should be guided by the various side effects and the cost price.
The goals of a surgical treatment of endometriosis include to excise all visible lesions, remove all adhesions and restore the reproductive anatomy as good as possible. During the postoperative period hormonal treatment is given to delay the pain recurrence.

download article
18.206.241.26.