PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Reizigersvaccinaties: een actualisatie
Author(s): PEETERMANS W, DE MUNTER P, VAN WIJNGAERDEN E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 13   Date: 2010   
Pages: 627-632
DOI: 10.2143/TVG.66.13.2000781

Abstract :
Advies over preventieve vaccinaties maakt een essentieel deel uit van de reizigersconsultatie. Het advies is aangepast aan de reiziger en de reisomstandigheden en wordt verstrekt door de huisarts of het centrum dat erkend is voor gele-koortsvaccinatie. Het advies volgt de nationale consensusrichtlijnen, die gebaseerd zijn op de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Sommige vaccinaties zijn verplicht, andere sterk aanbevolen om medische redenen, nog andere aanbevolen vanwege specifieke blootstellingsrisico’s of lange duur van de reis. De volgende vaccins komen aan bod: gele koorts, meningokokken, vaccins voor Mekka-reizigers, poliomyelitis, tetanus-difterie en mazelen-bof-rubella, cholera, hepatitis A en/of B, buiktyfus, rabiës, Japanse encefalitis en tekenencefalitis.

Traveler’s vaccination today
Vaccination is an essential part of health information and advice of a traveler’s consultation. It is an individualized advice that takes into account the characteristics of the traveler and the travel destination and activities. The general practitioner or the yellow fever vaccination center are well positioned to guide the patient. The advice refers to the national consensus guidelines which are based upon WHO recommendations. Some vaccines are obligatory, others strongly recommended for medical reasons, others indicated due to exposition risks or duration of the stay. The following topics are covered: yellow fever; meningococcus; vaccines for Mekka pilgrims; poliomyelitis; tetanus-diphtheria and measles-mumps-rubella; cholera; hepatitis A and/or B; typhoid fever; rabies; Japanese encephalitis and tick-born encephalitis.

download article
18.209.104.7.