PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Cannabisgebruik tijdens de adolescentie en eerste psychose
Author(s): VAN DEN BROECK E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 13   Date: 2010   
Pages: 638-646
DOI: 10.2143/TVG.66.13.2000783

Abstract :
Negentien procent van de Europese jongeren gebruikte minstens één keer cannabis. Hoewel het vaak als een onschuldige drug wordt afgedaan, rijzen meer en meer vragen over de mogelijke rol die cannabisgebruik speelt in het ontwikkelen van schizofrenie. De hypothese dat cannabisgebruik een risicofactor is voor het ontwikkelen van schizofrenie, was al meermaals het onderwerp van onderzoek dat echter meestal verricht werd bij volwassenen.
Dit artikel kijkt echter in de literatuur wat er hierover aan onderzoeksresultaten beschikbaar is bij jongeren. Ze zijn een kwetsbare groep, aangezien ze volop in ontwikkeling zijn. Uit studies blijkt dat cannabisgebruik bij jongeren geassocieerd wordt met psychose, voornamelijk bij personen met een genetische kwetsbaarheid voor schizofrenie. Verder onderzoek toont aan dat dit risico dosisafhankelijk is. Literatuuronderzoek kan het causale verband tussen beide variabelen noch staven, noch weerleggen.
Aangezien de eerste psychotische opstoot op jongere leeftijd voorkomt, zou het gebruik van cannabis ook een negatief effect hebben op de prognose. Deze doelgroep gebruikt ook op latere leeftijd beduidend meer en langduriger cannabis, wat opnieuw nefast is voor de prognose. Verder onderzoek betreffende dit thema is noodzakelijk om meer inzicht te verwerven in de causaliteit tussen beide. Psycho-educatie vormt een belangrijke klinische implicatie van deze inzichten.

Cannabis use in adolescents and first-episode psychosis
Approximately 19% of the European adolescents used cannabis on at least one occasion. Although it is often considered a relatively harmless drug, increasing evidence emphasizes its important role in the development of schizophrenia. The hypothesis that cannabis would be a risk factor in the development of schizophrenia has been the subject of different studies. Still most research was conducted in adults.
In this manuscript the few existing publications on adolescents were consulted. Adolescents are a vulnerable group, as they are still in a relatively early stage of development. These studies reveal that cannabis is associated with an earlier onset of psychosis, especially in people with a genetic vulnerability for schizophrenia. Some research indicates this risk to be dose-dependent. However this causality has not been entirely proven.
Use of cannabis may also exert a negative prognostic effect, due to the earlier occurrence of the first psychotic episode. Both the quantity and frequency of cannabis usage are significantly higher and longer in this group, constituting a negative prognostic factor.
Further research is needed, psycho-education being an important clinical implication.

download article
18.209.104.7.