PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Septische artritis van lumbale facetgewrichten: ziektegeschiedenis en literatuuroverzicht
Author(s): TRUYERS A, LAURENT M, VERMEERSCH G, PEERS K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 13   Date: 2010   
Pages: 653-657
DOI: 10.2143/TVG.66.13.2000785

Abstract :
Septische artritis van een facetgewricht (SAF) is een zeldzame maar waarschijnlijk vaak miskende oorzaak van rug- of nekpijn. Gelet op de potentieel ernstige verwikkelingen is het cruciaal om de diagnose zo vroeg mogelijk te stellen en intraveneus antibiotica toe te dienen. Aan de mogelijkheid van SAF moet gedacht worden bij een kliniek van hevige rug- of nekpijn met een nachtelijke component, zeker als deze gepaard gaat met koorts of een inflammatoir bloedbeeld. Vervolgens is het belangrijk om het juiste beeldvormend onderzoek te verrichten, zo niet kan de diagnose gemist worden. Kernspintomografie met een gadoliniumhoudend contrastmiddel is het beste onderzoek om SAF te diagnosticeren in een vroeg stadium. De oorzakelijke kiem kan meestal geïdentificeerd worden door middel van bloedkweken. De evolutie van SAF is meestal gunstig, indien tijdig antibiotica toegediend worden. In sommige hardnekkige of gecompliceerde gevallen is chirurgie aangewezen.
In dit artikel wordt de ziektegeschiedenis voorgesteld van een patiënt met septische artritis van twee lumbale facetgewrichten daarna volgt een literatuurbespreking.

Septic arthritis of lumbar facet joints: case report and review of the literature
Septic arthritis of a facet joint (SAFJ) is a rare but underdiagnosed clinical entity. Because of possible serious complications, it is of the utmost importance to ascertain the diagnosis and to start intravenous antibiotic therapy as soon as possible. SAFJ must be considered in patients who present with severe back or neck pain with a nocturnal component, especially when fever or biochemical signs of inflammation do occur.
To avoid misdiagnosis, the next important step is to order the appropriate imaging studies. Magnetic resonance imaging with gadolinium contrast is the most sensitive and specific imaging way to diagnose SAFJ in an early stage. The infective organism can usually be identified by blood cultures. The prognosis of septic arthritis is usually favourable if antibiotic therapy is started immediately. Surgery may be indicated in case of complications or when antibiotic therapy fails.
In this article, the medical history of a 65-year-old male patient with septic arthritis of two lumbar facet joints is presented, followed by a review of the literature.

download article
34.226.234.20.