PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Anticoagulantia, een veld in beweging
Author(s): DE BACKER T, CHRISTIAENS T
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 14-15   Date: 2010   
Pages: 695-698
DOI: 10.2143/TVG.66.14-15.2000793

Abstract :
Gezien de beperkingen van de vitamine K-antagonisten en de laagmoleculaire heparinen wordt steeds verder gezocht naar het “ideale” anticoagulans.
Twee recent ontwikkelde medicijnen in dit domein zijn dabigatran, een directe trombineremmer, en rivaroxaban, een directe factor Xa-remmer. Ze worden vergeleken met de bestaande anticoagulantia voor wat betreft werkzaamheid, veiligheid, geschiktheid en prijs, voor dezelfde indicatie en doelpopulatie.
Voor wat de werkzaamheid betreft, zijn dagibatran en rivaroxaban evenwaardig tot beter dan de vitamine K-antagonisten en de laagmoleculaire heparinen.
Dat geldt ook voor de veiligheid, doch er zijn nog geen langetermijnresultaten bekend. Bij overdosering is er geen specifiek antidotum voorhanden.
Wat geschikheid betreft, scoren de nieuwkomers beter dan de vitamine K-antagonisten en de laagmoleculaire heparinen. Ze worden oraal ingenomen. Er zijn geen laboratoriumbepalingen vereist. Tot nu toe zijn er minder interacties en minder contra-indicaties beschreven, maar ook hier mogen geen voorbarige definitieve besluiten getrokken worden. Continue farmacovigilantie is aangewezen.
De kost is hoger dan deze van de vitamine K-antagonisten en de laagmoleculaire heparinen. Kosteneffectiviteitstudies zullen moeten uitwijzen welk medicijn het meest kosteneffectief blijkt te zijn.

Antithrombotic drugs, a moving field
Given the limitations of vitamin K antagonists and low molecular weight heparins, a search for new “ideal” antithrombotic drugs is going on.
Recently developed drugs in this field, dagibatran (a direct thrombin inhibitor) and rivaroxaban (a direct factor Xa inhibitor), are compared to the existing antithrombotic drugs based on criteria of efficacy, safety, utility and cost.
As regards efficacy, dabigatran and rivaroxaban are comparable to and even superior than vitamin K antagonists and low molecular weight heparins.
As regards safety, dabigatran and rivaroxaban are comparable to and even superior than vitamin K antagonists and low molecular weight heparins. However, long term results have to be awaited. A drawback is that there does not exist an antidote in case of overdose.
As regards utility they score higher than vitamin K antagonists and low molecular weight heparins. Intake is oral, no laboratory assessments are required, and less interactions or contra-indications are described. However, for the latter it might be too early to draw definitive conclusions and continuous surveillance is warranted.
The cost of dabigatan and rivaroxaban is higher than of vitamin K antagonists and low molecular weight heparins. Cost-effectiveness studies will have to establish the real values.

download article
34.236.170.48.