PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Metabole en endocriene bijwerkingen van atypische antipsychotica bij kinderen en jongeren: richtlijnen voor de klinische praktijk
Author(s): DOBBELAERE M, DE HERT M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 14-15   Date: 2010   
Pages: 705-712
DOI: 10.2143/TVG.66.14-15.2000795

Abstract :
Atypische antipsychotica worden steeds vaker gebruikt bij kinderen en adolescenten. Daarvoor is er meestal geen officiële indicatie. De bijwerkingen van deze geneesmiddelen zijn echter niet gering.
Dit artikel beoogt een overzicht te geven van de metabole en endocriene bijwerkingen van atypische antipsychotica, hieraan gekoppeld meer specifiek de risico’s verbonden aan de behandeling van kinderen en jongeren.
Ook worden een samenvatting en kritische beschouwingen gegeven van de literatuur over de bijwerkingen van atypische antipsychotica gevonden in Medline tot december 2009.
Hieruit blijkt dat kinderen en jongeren een hogere gevoeligheid vertonen voor door antipsychotica geïnduceerde hyperprolactinemie, gewichtstoename en geassocieerde metabole afwijkingen.
Een strikte opvolging van de bijwerkingen en risicofactoren is noodzakelijk. Een intense samenwerking tussen huisartsen, pediaters en kinder- en jeugdpsychiaters dringt zich op.

Metabolic and endocrine side-effects of atypical antipsychotics in children and adolescents: guidelines for clinical practice
Atypical antipsychotics are being used more often in children and adolescents. Most often this use is off-label. These agents may induce important side-effects.
Aim. Review the available evidence on metabolic and endocrine side-effects of atypical antipsychotics. The focus is on specific risks associated with use of these agents in children and adolescents.
Method. Review and critical evaluation of the literature on side-effects of atypical antipsychotics through a Medline search till December 2009.
Results. Children and adolescents have a higher liability to experience antipsychotic induced hyperprolactinaemia, weight gain and associated metabolic disturbances.
Close screening and monitoring of side-effects is warranted. A good collaboration between child- and adolescent psychiatrists, general practitioners and paediatricians remains essential.

download article
54.161.118.57.