PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Wrong-site surgery
Author(s): DHOLLANDER AAM, ALMQVIST KF
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 14-15   Date: 2010   
Pages: 719-723
DOI: 10.2143/TVG.66.14-15.2000797

Abstract :
Alle chirurgische ingrepen houden een zeker risico op verwikkelingen in. Vele daarvan kunnen niet vermeden worden, ondanks de ervaring en de expertise van de chirurg, het chirurgisch team of het ziekenhuispersoneel. “Wrong-site surgery” is een relatief zeldzame verwikkeling, die gemakkelijk kan vermeden worden. Dit probleem geniet sinds kort veel aandacht aangezien het bepaalde tekortkomingen in het gezondheidssysteem blootlegt. Het heeft ook ernstige, medische, legale, sociale en emotionele gevolgen. Medische fouten hebben een enorme sociale en financiële impact op de samenleving. Klachten tegen orthopedisch chirurgen vertegenwoordigen vandaag 9-11% van alle klachten voor medische fouten. In ongeveer 30% van alle klachten op orthopedische interventies komt het tot een juridisch vergelijk. Wrong-site surgery betreft slechts 2% van alle orthopedische klachten, maar 84% ervan wordt gerechtelijk behandeld. Het optreden van een dergelijke, medische fout heeft zijn invloed gehad op de gezondheidszorg. In 1998 ging de American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) met een studie van start naar het voorkomen van wrong-site surgery in de orthopedie. Het gevolg hiervan was de “Sign Your Site”-campagne. Verschillende richtlijnen zijn reeds gepubliceerd ter preventie van dit probleem. Het “Sign Your Site”-protocol is een eenvoudige preventiestrategie, die een minimum aan tijd vergt. Het zou een standaardprotocol moeten zijn in alle gezondheidsinstellingen.

Wrong-site surgery
All surgical procedures have a risk of complications, many of which cannot be avoided completely regardless of the experience and expertise of the surgeon, the surgical team, or the hospital staff. Wrong-site surgery is a relatively uncommon complication that is easily preventable. There has been a recent surge of publicity regarding this problem that typically has identified various shortcomings of the medical system as the causes of these errors and because it has profound medical, legal, social, and emotional consequences. Medical errors have a tremendous social and financial impact on the society. Legal claims against orthopaedic surgeons represent today 9 to 11% of all medical malpractice claims and approximately 30% of all claims on orthopaedic interventions result in a legal settlement. Wrong-site surgery accounts for only 2% of all orthopaedic surgery claims, but 84% of those claims result in a court award to the plaintiff. The incidence of such errors has affected the way medicine is sought, provided, and managed. Most notably, in 1998 the American Academy of Orthopaedic Surgeons (AAOS) started a study on Wrong-Site Surgery to determine its prevalence in orthopaedics and subsequently initiated a “Sign Your Site” campaign. Various strategies have been devised to prevent future occurrences. The “Sign Your Site” protocol is a simple, straightforward program that requires only a minimal amount of time to eliminate the risk of wrong-site surgery and it should be standard policy in healthcare institutions.

download article
35.175.200.4.