PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Nieuwe behandelingsmodaliteiten voor varices
Author(s): BONTE F, VUYLSTEKE M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 18   Date: 2010   
Pages: 874-880
DOI: 10.2143/TVG.66.18.2000825

Abstract :
Varices zijn een vaak voorkomende aandoening die bij de patiënt voor zowel esthetische als functionele hinder kunnen zorgen. De klachten zijn uiteenlopend en kunnen variëren van hinderlijke jeuk tot uitgebreide ulcera op de onderste ledematen.
De levenskwaliteit van patiënten met ernstige veneuze insufficiëntie is duidelijk verminderd. Adequate therapie is dan ook aangewezen. De behandeling kan zowel conservatief als heelkundig zijn, maar is vaak een combinatie van beide. Binnen de heelkundige therapieën bestaat de laatste jaren een trend naar minimaal invasieve behandeling. Verschillende studies tonen aan dat endoveneuze behandeling heel wat voordelen biedt in vergelijking met de klassieke veneuze ligatuur en stripping. Deze voordelen beperken zich niet enkel tot een kleiner aantal postoperatieve verwikkelingen en een kortere postoperatieve herstelperiode, maar ook de resultaten op lange termijn zijn volgens recente studies minstens evenwaardig en volgens sommigen superieur. Dit levert ook economische voordelen op omdat het werkverlet na endoveneuze therapie beperkt kan worden.
De gekende minimaal invasieve technieken zijn schuimsclerose, radiofrequente laserablatie en endoveneuze laserbehandeling. In dit overzichtsartikel worden de voor- en nadelen besproken en afgewogen ten opzichte van elkaar.

New treatments for varicose veins
Varicose veins are a frequent disorder which may cause both aesthetic and functional complaints, which are diverse and may vary from unpleasant tingling to severe ulcera of the legs. The quality of life in patients with venous insufficiency is clearly affected. Thus adequate therapy is necessary.
Possible therapies can be divided in conservative and surgical treatments. Within the surgical group, a tendency exists these last years, towards minimal invasive treatment. Several studies reveal that endovenous treatment (minimal invasive therapy), offers many advantages compared to crossectomy and stripping (invasive therapy). These advantages are not only a better outcome in terms of recurrence and side-effects. Economical advantages are seen as well. Especially, after endovenous therapy, the incapacity to work can be restricted to a minimum period. After stripping patients need a longer rehabilitation period, due to the larger number of postoperative complications. The minimal invasive techniques are foam sclerosis, radio-frequency ablation (RFA) and endovenous laser treatment (EVLB). In this overview article the pros and cons of each treatment are discussed.

download article
34.236.170.48.