PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Als verzamelingen vuilnisbelten worden: casuïstiek uit de ouderenpsychiatrie
Author(s): VANDONINCK G, LEMEY L
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 18   Date: 2010   
Pages: 883-887
DOI: 10.2143/TVG.66.18.2000826

Abstract :
Een 86-jarige man vertoont pathologisch verzamelgedrag. Hij verzamelt sinds jaren grote hoeveelheden waardeloze voorwerpen en is niet in staat deze op te ruimen. Op oudere leeftijd verzamelt deze man ook afval en voedselresten, waardoor zijn leefomgeving ernstig vervuild raakt.
Aan de hand van deze casus wordt getracht verzamelgedrag en de hieraan frequent geassocieerde vervuiling van de leefomgeving te situeren in de literatuur.
Pathologisch verzamelen blijkt het meest beschreven te zijn als symptoom van de obsessief-compulsieve stoornis. Het verzamelgedrag in deze casus lijkt echter het kernsymptoom te zijn van het “compulsive hoarding syndrome”. De geassocieerde vervuiling van de leefomgeving wordt in de literatuur geduid als “domestic squalor”.

When collections turn into trash: a case report from geriatric psychiatry
A 86-year-old man presents with pathological hoarding behavior. He has been collecting useless objects for years and is unable to remove them. At his advanced age, he is also collecting trash and food, which leads to a squalid environment.
A literature search is used to define the problem of pathological hoarding behavior and the subsequent squalid environment.
The hoarding behavior in this case seems to be the key symptome of the “compulsive hoarding syndrome”. For the associated squalid environment the term “domestic squalor” is used.

download article
3.227.233.55.