PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Acute verwardheid bij een geriatrische patiënte als gevolg van urineretentie
Author(s): DE PAEPE A, PETROVIC M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 18   Date: 2010   
Pages: 888-890
DOI: 10.2143/TVG.66.18.2000827

Abstract :
Een 76-jarige vrouw werd opgenomen vanwege acute verwardheid gekenmerkt door hallucinaties. Aanvankelijk werd het recent opgestarte tricyclische antidepressivum als mogelijke oorzaak van dit beeld beschouwd. Een week later bleef de patiënte nog steeds verward. Wegens urineretentie en daaropvolgend een stijgend serumcreatininegehalte werd bij de patiënte een blaassondage verricht, waarna het verwardheidsbeeld opklaarde. Acute verwardheid op basis van acute urineretentie wordt beschreven als “het cystocerebraal syndroom”. Dit klinisch beeld wordt hier verder besproken aan de hand van literatuurgegevens.

Delirium as a cause of acute urinary retention in an elderly patient
A 76-year old patient was hospitalized because of acute confusion characterized by hallucinations. At first the intake of a tricyclic antidepressivant was assumed as the cause of the diagnosed delirium and thus stopped. However after one week the patient still had hallucinations and was agitated. Because the residus after miction were high and the serum creatinin increased, a urinary catheter was placed. Thereafter the patient’s mental status improved progressively. Delirium as cause of a urinary retention has been defined as “cystocerebral syndrome”. This syndrome is furthermore detailed here and completed with a short literature review.

download article
34.226.234.20.