PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Contraceptie en sterilisatie bij mentaal gehandicapten
Author(s): BONTINCK J, GERRIS J
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 20   Date: 2010   
Pages: 980-984
DOI: 10.2143/TVG.66.20.2000842

Abstract :
Medicamenteuze ontwikkelingen en verbetering van chirurgische technieken zorgden begin vorige eeuw voor het wijdverspreid toepassen van onvrijwillige (definitieve) anticonceptie, onder andere bij mentaal gehandicapten. Standpunten in de literatuur en de publieke opinie zijn over enkele decennia echter drastisch geëvolueerd, en vandaag is het een controversieel ethisch onderwerp. Uit de verontwaardiging over praktijken uit het verleden ontstond in vele landen een wetgeving die onvrijwillige sterilisatie sterk bemoeilijkt. Hoewel de indicaties sterk zijn verminderd door veranderde normen en beschikbare alternatieven, zien de meeste auteurs wel nog een plaats voor sterilisatie bij mentaal gehandicapten. Wij onderzochten in de literatuur welke subgroepen hiervoor in aanmerking komen en welke de meest aangewezen methoden zijn.

Contraception and sterilisation in the mentally disabled
Medical developments and the improvement of surgical techniques made involuntary sterilization of the mentally disabled a common practice in the beginning of the past century. Opinions have changed drastically over time, and today involuntary sterilization is a controversial ethical issue.
In response to the injustices of the past, laws were passed in many countries to render involuntary sterilization extremely difficult. Although indications have decreased dramatically with the availability of alternatives and changed ethical values, most authors still see a place for involuntary sterilization of the mentally impaired. We analyzed the literature to find which subgroups might benefit from this practice, as well as the most appropriate methods ad hoc.

download article
34.226.234.20.