PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een jonge vrouw met hypercalciëmie
Author(s): LOWYCK I, BEX M
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 20   Date: 2010   
Pages: 989-992
DOI: 10.2143/TVG.66.20.2000844

Abstract :
Hypercalciëmie is een relatief vaak voorkomend probleem, waarbij hyperparathyreoïdie en maligniteit de belangrijkste oorzaken zijn en samen verantwoordelijk zijn voor meer dan 90% van de gevallen. Wanneer deze oorzaken uitgesloten zijn, wordt vaak uitgebreide diagnostiek uitgevoerd. De ziektegeschiedenis van een vrouw met hypercalciëmie te wijten aan een vitamine A-intoxicatie door een hoge consumptie van lever wordt beschreven. Deze casus illustreert nogmaals het belang van een gerichte anamnese, inclusief de voedingsgewoonten, vóór planning van verder onderzoek.

A young woman with hypercalcemia
Hypercalcemia is a relatively common clinical problem. Among all causes of hypercalcemia, hyperparathyroidism and malignancy are the most common, accounting for more than 90 percent of the cases. When these causes are excluded, extensive diagnostic evaluation is often performed.
We describe the medical history of a 28-year-old female patient with hypercalcemia caused by vitamin A intoxication due to frequent ingestion of pork liver. This case illustrates once more the importance of a focused medical and dietary history before planning further investigation.

download article
34.226.234.20.