PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Necrotiserende fasciitis: een levensbedreigende aandoening
Author(s): DELAUNAY E, VANDENBERK P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 22   Date: 2010   
Pages: 1068-1075
DOI: 10.2143/TVG.66.22.2000859

Abstract :
Necrotiserende fasciitis is een snel toenemende zeldzame infectie van de oppervlakkige en diepe subcutane fascia. Ze is vaak geassocieerd met ernstige systemische toxische reacties en is vlug fataal indien ze niet snel herkend en agressief behandeld wordt. Onmiddellijk chirurgisch debrideren is noodzakelijk, in combinatie met intraveneuze antibioticatherapie.
Wij beschrijven een casus uit Centro Hospitalario Pereira Rossell in Montevideo (Uruguay). Het betreft een 13-jarig meisje dat een open fractuur van de proximale radius oploopt door een verdwaalde kogel. Twee dagen na de osteosynthese presenteert ze zich met zwelling en roodheid van de rechteronderarm, ondraaglijke pijn en koorts. De chirurgische exploratie leidt tot de diagnose “necrotiserende fasciitis”. We vergelijken deze casus met een selectie van de recente literatuur, zowel casusbeschrijvingen als recensies.

Necrotizing fasciitis: a life-threatening disease
Necrotizing fasciitis is a rapidly progressive, uncommon infection of the superficial and deep subcutaneous fascia. It is often associated with severe systemic toxicity and usually rapidly fatal unless promptly recognized and aggressively treated. Immediate surgical debridement is necessary, in combination with intravenous antibiotic therapy.
We report the medical history of a 13-year-old girl with an open fracture of the proximal radius caused by a stray bullet and who presented herself at the Centro Hospitalario Pereira Rossell in Montevideo (Uruguay). Two days after the osteosynthesis she presents swelling and erythema of the right forearm, intolerable pain and fever. The surgical exploration leads to the diagnosis “necrotizing fasciitis”. We compare this history with a selection of the recent literature, case-reports as well as reviews.

download article
34.226.234.20.