PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Attitudes van medewerkers van fertiliteitscentra ten aanzien van de Belgische wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo’s en de gameten
Author(s): VAN HAECKE M, PROVOOST V, PENNINGS G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 22   Date: 2010   
Pages: 1076-1086
DOI: 10.2143/TVG.66.22.2000860

Abstract :
Deze studie ging na of de Belgische wet betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo’s en de gameten aansluit bij de opinie van medewerkers van fertiliteitscentra. De 486 leden van de Belgian Society for Reproductive Medicine werden per e-mail uitgenodigd om een onlinevragenlijst in te vullen. De gegevens werden verzameld tussen november 2008 en februari 2009. De steekproef bevatte 186 medewerkers (antwoordpercentage: 35%; 168/486). Zes op tien medewerkers achtten zichzelf goed op de hoogte van de inhoud van de wet en bijna de helft had veel veranderingen ervaren sinds de komst van de wet. Nederlandstalige medewerkers bleken, significant vaker dan Franstalige, voorstander te zijn van het toelaten van postmortale voortplanting en prenatale genetische diagnostiek met “human leukocyte antigen”-typering. De medewerkers spraken een duidelijke voorkeur uit voor het vergoeden van eiceldonoren en voor het voorstel om gametendonoren zelf te laten kiezen of ze al dan niet anoniem willen zijn. Drie vierde van de medewerkers zou, naast een maximumleeftijd voor vrouwen, ook een maximumleeftijd voor mannen willen introduceren. Verder spraken medewerkers duidelijk hun voorkeur uit voor een mogelijkheid voor patiënten om de bestemmingsbeslissing voor hun embryo’s te wijzigen of te bevestigen na de bewaringstermijn.

Staff attitudes toward the Belgian Law on Medically Assisted Reproduction and the Disposition of Supernumerary Embryos and Gametes
The objective of this study was to find out the views of medical staff of fertility centers regarding the topics regulated in the Belgian Law on Medically Assisted Reproduction and the Disposition of Supernumerary Embryos and Gametes (adopted July 2007). Members of the Belgian Society for Reproductive Medicine were invited by email to fill in an online questionnaire. The data were gathered between November 2008 and February 2009. The sample consisted of 186 staff members (response rate of 35%; 168/486). The majority of the respondents (60%) considered themselves to have a fair knowledge of the law. Almost half of them (47%) had experienced many changes in the fertility centers since the law was voted. Dutch-speaking staff was, significantly more than French-speaking staff, in favour of post-mortem reproduction and PGD with HLA-matching. Nine out of ten respondents agreed with a maximum age of 47 for women to get treatment and most of them were in favour of introducing an age limit for men.
Overall, the Belgian law seems to comply with the opinions of Belgian staff members. Still, the law does not reflect the staff attitudes toward donor compensation and anonymity. More than 80% considered that oocyte donors may receive a compensation. Almost 60% agreed to let donors choose whether they want to stay anonymous or not. Staff members also clearly favoured the possibility for patients to change or confirm their disposition decision about their embryos at the end of the storage period.

download article
18.209.104.7.