PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Een zeldzame oorzaak van een darmobstructie
Author(s): NEIRYNCK V, MAES H, VANBRABANT P, BIELEN D
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 66    Issue: 22   Date: 2010   
Pages: 1087-1090
DOI: 10.2143/TVG.66.22.2000861

Abstract :
Een 49-jarige patiënt biedt zich aan op de spoedgevallendienst met een klinisch beeld verdacht voor obstructie. Biochemisch is er geen evidentie voor ischemie gezien de afwezigheid van lactaat; wel zijn er inflammatoire veranderingen met een verhoogde C-reactieve proteïne (CRP). Een radiografie van het abdomen toont het beeld van een dunnedarmobstructie. Een aanvullende computertomografie van het abdomen toont een draaikolkbeeld (“whirl sign”) met hiermee de meest vermoedelijke diagnose van een dunnedarmvolvulus.
Peroperatief wordt het radiografisch vermoeden bevestigd en wordt bij toeval een concomitante appendicitis gediagnosticeerd. Na het losmaken van de vergroeiingen en manuele terugdraaiing van de dunne darm wordt een normale anatomische positie verkregen.
De diagnose van een secundaire dunnedarmvolvulus op basis van briden wordt gesteld.
“Midgut volvulus” of dunnedarmvolvulus is een zeldzame oorzaak van een dunnedarmobstuctie op volwassen leeftijd. De diagnose wordt vooral gesteld op basis van klinisch vermoeden door een alerte arts en CT-grafische argumenten voor een volvulus. De definitieve diagnose kan echter enkel worden gesteld tijdens laparotomie. De therapie van dunnedarmvolvulus bestaat, in tegenstelling tot andere vormen van dunnedarmobstructie, steeds uit heelkundige interventie gelet op het grote risico op levensbedreigende verwikkelingen bij een afwachtende of conservatieve houding.

A rare cause of intestinal obstruction in adults
A 49-year-old patient was admitted to the emergency department with the clinical signs suspect of small bowel obstruction. Biochemically no evidence for ischemia did exist as the lactate levels were normal. Inflammatory changes with a high level of CRP did occur. A plain abdominal X ray showed an intestinal obstruction. Additionally a computed tomography was done to detect the underlying cause, revealing a whirl sign, very suggestive for a diagnosis of midgutvolvulus. Peroperatively the radiographic suspicion was confirmed and a concomitant appendicitis was also treated. After disentangling the deformities and the manual detordation of the small bowel, the anatomical position of the small intestine appeared normal. The diagnosis of secundary midgutvolvulus based on the presence of adhesions, was put forward.
Midgutvolvulus is a rare cause of a small bowel obstruction in adults. The diagnosis is made by clinical suspicion of an alert doctor, together with CT graphic evidence of a volvulus. The final diagnose however can only be made peroperatively. The therapy of a midgutvolvulus, unlike other forms of small bowel obstruction, always demands a surgical intervention because of the great risk of lifethreatening complications when a conservative approach is followed.

download article
34.229.24.100.