PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Het complex slaapapneusyndroom: klinische aspecten en behandeling
Author(s): VERBRAECKEN J, HERTEGONNE K, SCHOONIS L, VERPLANCKE B, BUYSE B
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 6   Date: 2011   
Pages: 302-308
DOI: 10.2143/TVG.67.06.2000935

Abstract :
Het complex slaapapneusyndroom (CompSAS) is een vorm van centrale apneu die specifiek gekenmerkt wordt door het persisteren of ontstaan van centrale apneu's of hypopneu's tijdens blootstelling aan CPAP (centrale apneu-index 5/u). Deze patiënten hebben overwegend obstructieve apneu's (OSAS) tijdens het diagnostische slaaponderzoek. Klinisch zijn zij niet te onderscheiden van patiënten die een normale respons vertonen tijdens CPAP-titratie. Vermoedelijk wordt het patroon uitgelokt door de toediening van inadequaat hoge CPAP-drukken bij patiënten met OSAS met een sterk verhoogde chemoreceptorgevoeligheid of met uitgesproken slaapfragmentatie. Via de hering-breuerreflex treedt negatieve feedback op in het ademcentrum, leidend tot centrale apneu. Al deze verklaringen blijven echter voorlopig hypothetisch. De behandeling van CompSAS bestaat enerzijds uit preventie (vermijden van hoge drukken en permissieve flowbeperking), anderzijds uit geavanceerde beademingstechnieken (adaptieve servoventilatie).

Complex sleep apnea syndrome: clinical aspects and treatment.
Complex sleep apnea syndrome (CompSAS) is a type of central apnea characterized by the development or the persistence of central apneas or hypopneas during the application of CPAP (central apnea index 5/h). These patients have predominantly obstructive apneas (OSAS) during a diagnostic polysomnography. No clinical characteristics have been identified which can differentiate them from patients with a normal response during CPAP titration.
This pattern is probably provoked by the application of inadequate high CPAP pressures in OSAS patients with enhanced chemoreceptor sensitivity, or in patients with pronounced sleep fragmentation. Through the hering-breuer reflex, negative feedback is sent to the respiratory centre, which can lead to central apnea. However, these explanations remain hypothetical at present. Treatment modalities consist of prevention on the one hand (prevention of high pressures and permissive flow limitation), and advanced ventilation techniques (adaptive servo ventilation) on the other hand.

download article
3.227.233.55.