PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
next article in this issue  

Document Details :

Title: Klinische evaluatie van whiplashgeassocieerde stoornissen en prognostische factoren
Author(s): VAN WAMBEKE P, LYSENS R, VYNCKE G, GEUSENS E
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 13   Date: 2011   
Pages: 633-639
DOI: 10.2143/TVG.67.13.2000999

Abstract :
Whiplashgeassocieerde stoornissen (WGS) zijn volgens de Quebec Task Force de verschillende klinische beelden die veroorzaakt kunnen worden door een whiplashtrauma. Via een grondige evaluatie met de klemtoon op anamnese en klinisch onderzoek, zo nodig aan te vullen met technische onderzoeken, kunnen deze stoornissen ingedeeld worden volgens ernstgraad. Hoewel een WGS meestal een goedaardig probleem betreft en herstel meestal te verwachten is op middellange termijn, zal ongeveer 50% van de patiënten na 1 jaar nog klachten vertonen en een klein percentage zal langdurig geïnvalideerd blijven. Naast het uitsluiten van een ernstige onderliggende pathologie is één van de belangrijkste opdrachten bij WGS dan ook het voorkomen dat de klachten chronisch worden. Hierin hebben prognostische factoren een centrale rol. Deze bij een individuele patiënt tijdig herkennen en op gepaste wijze via de juiste interventies aanpakken, is cruciaal in de behandeling van WGS.
In dit overzicht wordt het classificatiesysteem van WGS toegelicht met specifieke aandacht voor belangrijke symptomen en tekens en wordt een overzicht gegeven van de verschillende prognostische factoren en hun invloed op het herstel van WGS.

Classification of whiplash-associated disorders and prognostic factors
The Quebec Task Force defines whiplash-associated disorders (WAD) as the spectrum of signs and symptoms which may be experienced as a result of a whiplash injury. An assessment focused on history taking and physical examination, if necessary combined with technical examination(s), will help classify WAD into different grades according to seriousness.
Although WAD is usually a benign problem which is likely to resolve spontaneously in time, approximately 50% of those affected are still reporting symptoms after one year and a minority will develop a long lasting important disability. Besides exclusion of serious pathology such as fractures or dislocations, one of the most important tasks remains the prevention of chronicity. Prognostic factors play a central role. Knowing and identifying them in an early stage of WAD and applying optimal interventions are crucial in the treatment of WAD.
In this overview we describe the classification system of WAD with a special focus on key symptoms and signs and discuss the various prognostic factors and their influence on recovery of WAD.

download article
18.209.104.7.