PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Therapeutische aanpak van whiplashgeassocieerde stoornissen
Author(s): LYSENS R, VAN WAMBEKE P, GEUSENS E, VYNCKE G
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 13   Date: 2011   
Pages: 640-646
DOI: 10.2143/TVG.67.13.2001000

Abstract :
Hoewel whiplashgeassocieerde stoornissen (WGS) beschouwd worden als een goedaardig probleem en WGS zich meestal spontaan oplossen na enige tijd, stelt men toch vast dat 50% van de patiënten met WGS 1 jaar na het ongeval nog steeds symptomen vertoont en dat een (beperkt) aantal van hen een langdurige invaliditeit ontwikkelt. Ondanks een manifeste evidentie voor een actieve aanpak om de WGS adequaat te behandelen, stelt men vast dat in de medische praktijkvoering nog steeds een zeer grote variëteit bestaat in de therapeutische strategieën. Om artsen te helpen bij hun besluitvorming en om de uniformiteit en de effectiviteit van de zorg voor de patiënten met WGS te verbeteren, worden op evidentie gebaseerde klinische richtlijnen voorgesteld die kunnen gebruikt worden voor het management van patiënten met respectievelijk (sub)acute en chronische WGS.
De primaire doelstellingen bij de behandeling van WGS in het (sub)acute stadium zijn een snelle hervatting van de normale activiteiten en de preventie van chroniciteit. Actieve interventies zoals educatie, oefentherapie, functionele training, aanpassingen van werksituaties … worden aanbevolen in functie van het stadium van de WGS en de mate van herstel. In geval van vertraagd herstel is een opsporing en – in de mate van het mogelijke – een reductie van psychosociale risicofactoren voor chroniciteit aangewezen.
Chronische WGS dienen behandeld te worden met een op maat gemaakt multidisciplinair revalidatieprogramma.

Therapeutic approach of whiplash-associated disorders (WAD)
Although WAD are usually a benign event which is likely to resolve spontaneously in time, approximately 50% of those affected are still reporting symptoms after one year, while a minority will develop a long lasting important disability. Despite increasing evidence for applying active interventions, a wide variety of different therapeutic strategies are still used in medical practice. To assist physicians in decision making and to improve the efficacy and uniformity of care for patients with whiplash-associated disorders grades I, II and III we propose evidence-based guidelines for the management of patients with respectively (sub)acute and chronic whiplash-associated disorders.
The primary goals of treatment in the (sub)acute phase are a quick return to normal activities and the prevention of chronicity. Active interventions such as education, exercise therapy, training of functions, and working activities are recommended according to the length of time since the accident and the recovery rate. In case of a delayed recovery a detection and reduction of psychosocial risk factors of chronicity is recommended.
Chronic WAD has to be treated with an individual and multidisciplinary rehabilitation program.

download article
34.226.234.20.