PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Whiplash: medicolegale aspecten
Author(s): VYNCKE G, VAN GERVEN K, LYSENS R, GEUSENS E, VAN WAMBEKE P
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 13   Date: 2011   
Pages: 652-658
DOI: 10.2143/TVG.67.13.2001002

Abstract :
Een aantal medicolegale aspecten rond whiplash komen aan bod. Vooreerst worden een aantal schalen besproken die kunnen gebruikt worden bij de evaluatie van (late) whiplash. Ook de indeling van de Quebec Task Force (1995) en de door de Neck Pain Task Force (2000-2010) toegepaste indeling zijn hierbij bruikbare hulpmiddelen. Een kant-en-klaarrecept om de gevolgen van whiplash te beoordelen, bestaat echter niet. Goede klinische praktijkvoering en “gezond verstand” zijn zeker aangewezen.
In een tweede deel wordt aangetoond hoe moeilijk het kan zijn om een juiste balans te vinden tussen wat het slachtoffer verwacht of eist enerzijds, en de raming van de schade door de verzekeringsmaatschappij anderzijds.
Een derde hoofdstuk geeft aan hoe de wetgeving inzake verzekeringsgeneeskundige evaluatie bij whiplash verschilt, afhankelijk van het soort ongeval, b.v. arbeids- of een gemeenrecht ongeval.
Tot slot volgen een aantal oneliners en een boodschap voor de bij whiplash betrokken partijen: het slachtoffer, de behandelend arts en de verzekeringsarts.
Het doel van dit artikel is er toe aan te zetten dat medicolegale aspecten van whiplash de evolutie ervan niet negatief gaan beïnvloeden.

Medicolegal aspects of whiplash injury
First some scales, which may be used to evaluate (late) whiplash, are proposed. The European scale and the Quebec Task Force classification (1995) as adapted by the Neck Pain Task Force (2000-2010), are useful. Still a single-handed recipe to evaluate the consequences of whiplash does not exist. Good clinical and reasonable practice are furthermore indicated.
In a second chapter we focus on the difficulties to find a balance between claim and expectations of the victim on the one hand and the estimated damage by the insurance company on the other.
In a third chapter the different legislation used in Belgium concerning the type of the accident (either at work or not) is explained.
Finally some oneliners and a message to the different parties involved (victim, treating team, insurance doctors) are given.
Goal of the article is to take care that medicolegal aspects of whiplash do not influence its evolution negatively.

download article
34.226.234.20.