PEETERS ONLINE JOURNALS
Peeters Online Bibliographies
Peeters Publishers
this issue
  previous article in this issuenext article in this issue  

Document Details :

Title: Effectiviteit van verschillende behandelingsvormen bij pathologisch gokken
Author(s): TANSENS A, SEGHERS S, AUDENAERT K
Journal: Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume: 67    Issue: 14-15   Date: 2011   
Pages: 715-718
DOI: 10.2143/TVG.67.14-15.2001012

Abstract :
Inleiding. Pathologisch gokken (PG) is een recidiverend en aanhoudend onaangepast gokgedrag dat gehandhaafd wordt ondanks negatieve consequenties. De life-timeprevalentie bedraagt 0,2 tot 4% en neemt de laatste jaren toe. Volgens de DSM-IV is PG een impulscontrolestoornis. Er is een belangrijke overlap met obsessief-compulsieve stoornissen en afhankelijkheids-/verslavingspathologie. Tevens is er vaak een comorbiditeit met andere stoornissen.
Methode. De literatuur werd verzameld via PubMed.
Resultaten. Zowel de farmacologische als de niet-farmacologische aanpak worden besproken. Een behandeling met opiaatantagonisten en stemmingsstabilisatoren is effectiever dan geen behandeling. De resultaten van een behandeling met antidepressiva zijn tegenstrijdig. Cognitieve gedragstherapie en korte motiverende interventies zijn eveneens effectief in de behandeling van PG. De zelfhulpgroep Anonieme Gokkers lijkt minder resultaat op te leveren.
Besluit . Zowel de farmacologische als de niet-farmacologische behandeling van PG levert gunstige resultaten op.

Treatment possibilities of pathological gambling
Introduction. Pathological gambling (PG) is a persistent and recurrent gambling behavior maintained in spite of negative consequences. Its life-time prevalence amounts to 0.2-4% and has increased during the last years. According to the DSM IV, PG is an impulse control disorder. There is an important overlap with obsessive-compulsive disorders and with substance addiction. There is also a high co-morbidity with other diseases.
Methodology. A literature research was executed using PubMed.
Results. This manuscript describes the pharmacological as well as the non-pharmacological approach of PG. Treatment with opiate antagonists and mood stabilizers appears to be more effective than no treatment at all. The results for treatment with antidepressants remain contradictory. Cognitive behavioral therapy and short motivational interventions are also effective in the treatment of PG. Gamblers Anonymous seems to be a less effective treatment option.
Conclusion. Pharmacological treatment as well as non-pharmacological treatment of PG provides favourable results.

download article
35.175.200.4.